ג'1 אנגלית

zoom_0.mp4

זום באנגלית 26.10


zoom_0.mp4

יום ראשון 25.10 זום שניzoom_0.mp4

יום ראשון 25.10 זום ראשון


zoom_0.mp4

יום שני 19.10 הקלטת זום באנגלית.


zoom_0.mp4

יום ראשון 18.10 הקלטת הזום השיעור הראשון.


zoom_0.mp4

יום ראשון 18.10 הקלטת הזום השיעור השני.