ג'1 אנגלית

ג1.mp4

יום ראשון 24.01 סרטון


ג1

זום באנגלית 20.12


היום !!.mp4

סרטון באנגלית יום שלישי 24.11


0.mp4

סרטון באנגלית יום שני 23.11


17.11.mp4

סרטון באנגלית יום שלישי 17.11


משותף 15.11.mp4

סרטון באנגלית יום שני 16.11


משותף 11.11.mp4

סרטון באנגלית יום רביעי 11.11


משותף 08.11.mp4

סרטון באנגלית יום שני 09.11


כיתה ג1 חלק 1.mp4

סרטון באנגלית יום שלישי 03.11 חלק ראשון

יש לצפות בסרטון ולבצע את המשימות עד יום רביעי בלבד![אפשר גם ביום רביעי]

חלק 2.mp4

סרטון באנגלית יום שלישי 03.11 חלק שני

יש לצפות בסרטון ולבצע את המשימות עד יום רביעי בלבד![אפשר גם ביום רביעי]


zoom_0.mp4

זום באנגלית 26.10


zoom_0.mp4

יום ראשון 25.10 זום שניzoom_0.mp4

יום ראשון 25.10 זום ראשון


zoom_0.mp4

יום שני 19.10 הקלטת זום באנגלית.


zoom_0.mp4

יום ראשון 18.10 הקלטת הזום השיעור הראשון.


zoom_0.mp4

יום ראשון 18.10 הקלטת הזום השיעור השני.