ג'1 הלכה

סוכה מצויין 2.doc

יש לראות את השיעורים על הלכות סוכות ולעשות את הדפי סיכום המצוריפים

סוכה חלק ב'.mp4

חלק ב'


הלכות סוכה חלק ג'.mp4
הלכות סוכה חלק א'.mp4

הלכות סוכה חלק א'

סוכות מצוין.doc