ג'1 נביא

ל תשרי-יהושע פרק יב -כיתות ג.mp4

א' מר חשון יהושע פרק י"ב כיתות ג'

נא לשנן אחרי השיעור

ל תשרי -יהושע פרק יד -כיתות ג.mp4

א' מר חשון יהושע פרק י"ד כיתות ג'

נא לשנן אחרי השיעור

שאלות חזרה יהושע כיתה ג.docx

נא להעתיק את השאלות למחברת, לענות תשובות, ולשלוח אלי תשובות מצולמות לווטסאפ בטלפון - 0526070316

כ"ד תשרי יהושע פרק י' עד פסוק כ"ז

כד תשרי יהושע פרק י' עד פסוק כז.mp4

לשנן עד פסוק כ"ז

כ"ז תשרי יהושע כיתות ג' פרק י"א

כז תשרי -יהושע כיתות ג - פרק יא.mp4

נא לשנן בטעמים אחרי השיעור

שאלות חזרה יהושע פרקים ו,ז,ח,

שאלות זרה.docx

חמישי י"ג תשרי

 • הוראות: לשלוח תשובות לווטסאפ של טלפון 0526070316

 • יש לשלוח עד סוף חג סוכות (להשתדל לא לכתוב בחול המועד)

ל תשרי-יהושע פרק יב -כיתות ג.mp4

ג' מר חשון יהושע פרק י"ב

נא לשנן אחרי השיעור, לסיים בהקדם את שאלות החזרה ולשלוח אלי לווטסאפ בטלפון 0526070316

ג' מר חשון יהושע פרק טו מפסוק ט' עד הסוף פסוק סג.mp4

ז' מר חשון יהושע פרק ט"ו מפסוק ט' ועד הסוף

נא לשנן אחרי השיעור

ח' מר חשון יהושע פרקים טז ו-יז.mp4

ח' מר חשון יהושע פרקים ט"ז - י"ז

נא לשנן אחרי השיעור

ז' מר חשון יהושע פרק יח מפסוק יא עד סוף הפרק-פסוק כח.mp4

ח' מר חשון יהושע פרק י"ח מפסוק י"א עד הסוף

נא לשנן אחרי השיעור

ח' מר חשון יהושע פרק יח עד פסוק י.mp4

ח' מר חשון יהושע פרק י"ח עד פסוק י'

נא לשנן אחרי השיעור

כג מר חשון יהושע פרק יט עד פסוק לא.mp4

כ"ג מר חשון יהושע פרק י"ט עד פסוק ל"א

נא לשנן אחרי השיעור

כד מר חשון יהושע פרק יט מפסוק לב עד הסוף.mp4

כ"ד מר חשון יהושע פרק י"ט מפסוק ל"ב עד הסוף

נא לשנן אחרי השיעור

כט מר חשון יהושע פרקים י'-יא חזרה.mp4


כט מר חשון יהושע פרקים י-יא חזרה

שאלות חזרה:

פרק י'

1.מדוע החליטו המלכים הכנענים להילחם עם גבעון?

2.מה ביקשו הגבעונים מיהושע?

3.מתי יהושע מכה אותם

4.באיזו דרך רודפים ישראל אחריהם?

5.איזה נס קרה במעלה בית חורון?

6. הסבר את דברי יהושע:"... שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון"...

7.מה הכתוב מדגיש על נס זה?

8.לאן ברחו חמשת המלכים?

9.מה פקד יהושע לעשות כשהם היו במערה?

10.מה עשה יהושע למלכים אחרי שגמרו להשמיד את האויב?

11.למה יהושע עשה את זה?

12. לבסוף מה עשה להם יהושע?

13.איזה מקומות כובש יהושע בסוף פרקנו?

14.מה עשה ה' כדי להקל על מלחמות כיבוש הארץ?

פרק י"א:

1.מה עושה יבין מלך חצור אחרי ששמע מה עשה יהושע?

2.מה אומר ה' ליהושע עליהם?

3. במה היה שונה דין חצור מיתר הערים?

4. למה מדגיש הכתוב:" ימים רבים עשה יהושע את כל המלכים האלה מלחמה"?

5. בפסוק כ"א כתוב :" ויבא יהושע... ויכרת את הענקים"... והכוונה לחברון. אבל הרי כלב הוא שנלחם וכבש אותה?


כט מר חשון יהושע פרקים י'-יא חזרה.mp4

א' כסליו יהושע פרקים י"ב-י"ג

שאלות חזרה: פרק י"ב

 1. מי הם המלכים שישראל ירשו בעבר הירדן?

 2. מי השמיד אותם?

 3. איזה שבטים התנחלו בארצותיהם?

 4. מדוע הכתוב מדגיש שהוא כותב את רשימת המלכים שהיכה יהושע?- על כל מלך נאמר את שם עירו עם המילה אחת?

 5. כמה מלכים היכה יהושע בכל הארץ?

פרק י"ג:

 1. מה אומר השם ליהושע בתחילת הפרק?

 2. איזה אזורים יהושע עדיין לא כבש?

 3. מה אומר השם ליהושע לעשות?

 4. את מי לא הורישו ישראל לפי פסוק י"ג?

 5. למה לא קיבלו שבט לוי נחלה בארץ?

 6. היכן היו הנחלות של ראובן גד וחצי שבט מנשה( פרט.)

שאלות חזרה מפרק י"ח פסוק י"א עד פרק י"ט פסוק כ"ג

1.בין איזה שבטים היה שבט בנימין?

2.עיין בפסוק י"ג וברש"י, וענה מהי לוז ומהי בית אל?

cc

4.עיין במצודת דוד על פסוק ט"ז על המילים - " אל כתף "- מה זה היבוסי ובאיזה שבט היא?

5.היכן מסתיים נבול בנימין בפינה הדרומית מזרחית?

6. כתוב את שמות שלש ערים של בנימין שאתה מכיר?

7. היכן היתה נחלת שמעון ולמה?

8.איזו עיר גדולה מוכרת היתה בשטח שמעון?c

9.איזה הסכם היה בין זבולון ליששכר?

10. ליד איזה הר עבר גבול זבולון-בפסוק י"ב?

11. עד לאן הגיע גבול זבולון במערב?

12. איזה עמק מפורסם היה בנחלת יששכר-פסוק י"ח?

13. איך יכול להיות שהיתה עיר בשבט יששכר בשם - בית שמש? מה עונה על זה פירוש מצודת דוד?

נא לשלוח תשובות לווטסאפ שלי בטלפון 0526070316

יט שבט יהושע פרק כא.mp4

י"ט שבט יהושע פרק כ"א

שאלות חזרה מפרק י"ט פסוק כ"ד עד סוף פרק כ"א:

 1. איזה הר היה צמוד לשבט אשר?

 2. איזה שבט היה שכן לשבט אשר?

 3. מה היה הגבול במזרח של שבט נפתלי?

 4. ליד איזה שבט, וליד איזה ים היה שבט נפתלי?

 5. היכן היה מקום הנחלה של שבט דן? כתבו ערים שאתם מכירים היום בשטח שבט דן.

 6. איזה בעיה הייתה לשבט דן ואיך פטרו אותה?

 7. איזה עיר קיבל יהושע עצמו לפי בקשתו?

 8. מה השם מצווה את יהושע בתחילת פרק כ'?

 9. בשביל מי הקימו את ערי המקלט?

 10. כמה ערי מקלט היו? כמה במזרח וכמה במערב?

 11. למה ניגשו ראשי אבות הלויים אל אלעזר הכהן וליהושע בתחילת פרק כא'?

 12. מה נתנו השבטים ללויים לפי ציווי השם?

 13. באיזה שבטים היו ערי הלויים של משפחות הקהתי?

 14. " " " " " " " הגרשוני?

 15. " " " " " " " מררי?

 16. איזה עיר קיבלו בני אהרון הכהן?

 17. לפי זה מה נשאר לכלב בן יפונה?

 18. מה מדגישים הפסוקים מפסוק מג' עד סוף הפרק?