ג'1 נביא

ל תשרי-יהושע פרק יב -כיתות ג.mp4

א' מר חשון יהושע פרק י"ב כיתות ג'

נא לשנן אחרי השיעור

ל תשרי -יהושע פרק יד -כיתות ג.mp4

א' מר חשון יהושע פרק י"ד כיתות ג'

נא לשנן אחרי השיעור

שאלות חזרה יהושע כיתה ג.docx

נא להעתיק את השאלות למחברת, לענות תשובות, ולשלוח אלי תשובות מצולמות לווטסאפ בטלפון - 0526070316


כ"ד תשרי יהושע פרק י' עד פסוק כ"ז

כד תשרי יהושע פרק י' עד פסוק כז.mp4

לשנן עד פסוק כ"ז

כ"ז תשרי יהושע כיתות ג' פרק י"א

כז תשרי -יהושע כיתות ג - פרק יא.mp4

נא לשנן בטעמים אחרי השיעור

שאלות חזרה יהושע פרקים ו,ז,ח,

שאלות זרה.docx

חמישי י"ג תשרי

  • הוראות: לשלוח תשובות לווטסאפ של טלפון 0526070316

  • יש לשלוח עד סוף חג סוכות (להשתדל לא לכתוב בחול המועד)

ל תשרי-יהושע פרק יב -כיתות ג.mp4

ג' מר חשון יהושע פרק י"ב

נא לשנן אחרי השיעור, לסיים בהקדם את שאלות החזרה ולשלוח אלי לווטסאפ בטלפון 0526070316

ג' מר חשון יהושע פרק טו מפסוק ט' עד הסוף פסוק סג.mp4

ז' מר חשון יהושע פרק ט"ו מפסוק ט' ועד הסוף

נא לשנן אחרי השיעור

ח' מר חשון יהושע פרקים טז ו-יז.mp4

ח' מר חשון יהושע פרקים ט"ז - י"ז

נא לשנן אחרי השיעור

ז' מר חשון יהושע פרק יח מפסוק יא עד סוף הפרק-פסוק כח.mp4

ח' מר חשון יהושע פרק י"ח מפסוק י"א עד הסוף

נא לשנן אחרי השיעור

ח' מר חשון יהושע פרק יח עד פסוק י.mp4

ח' מר חשון יהושע פרק י"ח עד פסוק י'

נא לשנן אחרי השיעור