ג'1 ארכיון תורה

דף עבודה פרשת תזריע


תזריע.pdf

שאלות ותשובות עזר לדפי העבודה לפ' תזריע

יב-יג.docx