בְּרוּכִים הַבָּאִים לְיַלְדֵי כִּתָּה ג' 2 הַצַּדִּיקִים

הַיּוֹם יוֹם שני יב' שבט התשפא'

מערכת לשבוע פרשת בשלח של הרב נתנאל.docx

מערכת לשבוע פרשת בשלח

מייל לשליחת משימות: netanelge@etzhaim.org.il

מערכת שעות - יום שני - יב' שבט

המשך תכונות ה-1 בכפל וחילוק

12:00-12:55

חידון 'קול הכבוד' שמופיע למעלה באתר

עמ' 118-122

גאומטריה 118-122 סיכום נושא המאונכים והמקבילים (1).mp4

13:30-14:15


שיעור הנדסה מוקלט

סעדי נא גלימה.mp4

14:15-15:00

שיעור עברית מוקלט