אנגלית

משותף

יום ראשון 24.01 סרטון


היום !!.mp4

סרטון באנגלית יום שלישי 24.11


0.mp4

סרטון באנגלית יום שני 23.11


17.11.mp4

סרטון באנגלית יום שלישי 17.11


משותף 15.11.mp4

סרטון באנגלית יום שני 16.11


משותף 11.11.mp4

סרטון באנגלית יום רביעי 11.11


משותף 08.11.mp4

סרטון באנגלית יום שני 09.11


חלק 2.mp4

סרטון באנגלית יום שלישי 03.11

יש לצפות בסרטון ולבצע את המשימות עד יום רביעי בלבד![ביום רביעי גם אפשר]

המורה יעל אנגלית *

זום באנגלית 29.10


zoom_0.mp4

אנגלית יום ראשון 25.10 זום שני


zoom_0.mp4

אנגלית יום ראשון 25.10 זום ראשון


zoom_0.mp4

יום חמישי 22.10 שיעור אנגלית בזום.[הקלטה של הזום]


zoom_0.mp4

יום ראשון 18.10 זום מוקלט השיעור הראשון

zoom_1.mp4

יום ראשון 18.10 זום מוקלט השיעור השני
שיעור אנגלית יום חמישי.mp4

שיעור אנגלית יום חמישי כז' תשרי