נביא

יהושע פרק טו עד פסוק יט כו טבת.mp4

כ"ו טבת יהושע פרק ט"ו עד פסוק י"ט

שאלות על פרק ט"ו:

 1. כתוב מהו הנושא העיקרי של הפרק?

 2. מהיכן מתחיל הגבול הדרומי של שבט יהודה?

 3. ליד איזה מקום חשוב עבר הגבול הצפוני של יהודה?

 4. ליד איזה ים היה הגבול המזרחי של יהודה?

 5. מדוע זכה כלב בן יפונה בחברון?

 6. מי היה עתניאל בן קנז?

 7. מה הפרס שהכריז כלב שיתן למי שיכבוש את דביר?

 8. למה עכסה הפילה את עצמה מהחמור?

 9. מה היא ביקשה מאביה?

 10. ומה היא קיבלה?

תשובות לשלוח לווטסאפ שלי - 0526070316


כח טבת יהושע פרק טו מפסוק כ עד סוף הפרק.mp4

כ"ח טבת יהושע פרק ט"ו מפסוק כ' עד הסוף

לשנן את הפסוקים שלמדנו פעמיים
כ"ט טבת יהושע פרק ט"ו מפסוק כ' עד סוף הפרק:

1.מהי הרשימה של המקומות שבפרקנו?

2.כתוב ערים שמוכרות לנו היום?

3. למה יש פסוקים שכותבים את מספר הערים?

4. למה לא יכלו בני ישראל לכבוש את ירושלים?

ד שבט יהושע פרק יז עד פסוק יג.mp4

ד' שבט יהושע פרק ט"ז שאלות חזרה

1.בחלוקת נחלה של איזה שבטים עוסק הפרק שלנו?

2.איזה שבט מבני יוסף היה יותר צפונה?

3. עמק המכמתת שנמצא מתחת לישוב שלי יצהר הוא הגבול בין איזה שבטים?

4.איזה שבט היה מצפון לנחל קנה ואיזה מדרום לו?

5. מה זה " הערים המבדלות לבני אפרים בתוך נחלת בני מנשה"?

ו שבט יהושע פרק יז מפסוק יד עד פרק יח פסוק י.mp4

ו' שבט יהושע מפרק י"ז פסוק י"ד עד פרק י"ח פסוק י'

לשנן פעמיים

יא שבט יהושע פרק יט עד פסוק כג.mp4

י"א שבט יהושע פרק י"ט עד פסוק כ"גשאלות חזרה מפרק י"ח פסוק י"א עד פרק י"ט פסוק כ"ג

1.בין איזה שבטים היה שבט בנימין?

2.עיין בפסוק י"ג וברש"י, וענה מהי לוז ומהי בית אל?

cc

4.עיין במצודת דוד על פסוק ט"ז על המילים - " אל כתף "- מה זה היבוסי ובאיזה שבט היא?

5.היכן מסתיים נבול בנימין בפינה הדרומית מזרחית?

6. כתוב את שמות שלש ערים של בנימין שאתה מכיר?

7. היכן היתה נחלת שמעון ולמה?

8.איזו עיר גדולה מוכרת היתה בשטח שמעון?

9.איזה הסכם היה בין זבולון ליששכר?

10. ליד איזה הר עבר גבול זבולון-בפסוק י"ב?

11. עד לאן הגיע גבול זבולון במערב?

12. איזה עמק מפורסם היה בנחלת יששכר-פסוק י"ח?

13. איך יכול להיות שהיתה עיר בשבט יששכר בשם - בית שמש? מה עונה על זה פירוש מצודת דוד?

נא לשלוח תשובות לווטסאפ שלי בטלפון 0526070316

יג שבט יהושע פרק כ.mp4

י"ג שבט יהושע פרק כ'

נא לשנן פעמיים ומי שלא סיים נא לענות תשובות לשאלות החזרה ולשלוח אלי


י"ד שבט יהושע שאלות חזרה מפרק י"ט פסוק כ"ד עד סוף פרק כ"א:

 1. איזה הר היה צמוד לשבט אשר?

 2. איזה שבט היה שכן של אשר?

 3. מה היה הגבול במזרח של שבט נפתלי?

 4. ליד איזה שבט, וליד איזה ים היה שבט נפתלי?

 5. היכן היה מקום הנחלה של שבט דן? כיתבו ערים שאתם יודעים שהיום נמצאות בשבט דן?

 6. איזה בעיה היתה לשבט דן? ואיך פתרו אותה?

 7. איזה עיר קיבל יהושע עצמו לפי בקשתו?

 8. מה ה' מצוה את יהושע בתחילת פרק כ'?

 9. בשביל מי הקימו את ערי המקלט?

 10. כמה ערי מקלט היו? כמה במזרח וכמה במערב?

 11. למה ניגשו ראשי אבות הלויים אל אלעזר הכהן ואל יהושע בתחילת פרק כ"א?

 12. מה נתנו השבטים ללויים לפי ה'?

 13. באיזה שבטים היו ערי הלויים של משפחות הקהתי?

 14. באיזה שבטים היו ערי בני גרשון?

 15. באיזה שבטים היו ערי בני מררי?

 16. איזה עיר קיבלו בני אהרון הכהן?

 17. לפי זה מה נשאר לכלב בן יפונה?

 18. מה מדגישים הפסוקים מ"ג - סוף הפרק?

יח שבט יהושע פרק כב עד פסוק כ.mp4

י"ח שבט יהושע פרק כ"ב עד פסוק כ'

נא לשנן פעמיים

כ שבט יהושע פרק כג.mp4

כ שבט יהושע פרק כג

נא לשנן פעמיים

כה שבט יהושע חזרה על פרקים - כ ו-כא.mp4

כ"ה שבט יהושע חזרה על פרקים כ'-כ"א

נא לשנן פעמיים

כז שבט יהושע פרק כב חזרה.mp4

כ"ז שבט יהושע פרק כ"ב חזרה

נא לשנן פעמיים