נביא

יהושע פרק טו עד פסוק יט כו טבת.mp4

כ"ו טבת יהושע פרק ט"ו עד פסוק י"ט

שאלות על פרק ט"ו:

  1. כתוב מהו הנושא העיקרי של הפרק?

  2. מהיכן מתחיל הגבול הדרומי של שבט יהודה?

  3. ליד איזה מקום חשוב עבר הגבול הצפוני של יהודה?

  4. ליד איזה ים היה הגבול המזרחי של יהודה?

  5. מדוע זכה כלב בן יפונה בחברון?

  6. מי היה עתניאל בן קנז?

  7. מה הפרס שהכריז כלב שיתן למי שיכבוש את דביר?

  8. למה עכסה הפילה את עצמה מהחמור?

  9. מה היא ביקשה מאביה?

  10. ומה היא קיבלה?

תשובות לשלוח לווטסאפ שלי - 0526070316


כח טבת יהושע פרק טו מפסוק כ עד סוף הפרק.mp4

כ"ח טבת יהושע פרק ט"ו מפסוק כ' עד הסוף

לשנן את הפסוקים שלמדנו פעמיים
כ"ט טבת יהושע פרק ט"ו מפסוק כ' עד סוף הפרק:

1.מהי הרשימה של המקומות שבפרקנו?

2.כתוב ערים שמוכרות לנו היום?

3. למה יש פסוקים שכותבים את מספר הערים?

4. למה לא יכלו בני ישראל לכבוש את ירושלים?

ד שבט יהושע פרק יז עד פסוק יג.mp4

ד' שבט יהושע פרק ט"ז שאלות חזרה

1.בחלוקת נחלה של איזה שבטים עוסק הפרק שלנו?

2.איזה שבט מבני יוסף היה יותר צפונה?

3. עמק המכמתת שנמצא מתחת לישוב שלי יצהר הוא הגבול בין איזה שבטים?

4.איזה שבט היה מצפון לנחל קנה ואיזה מדרום לו?

5. מה זה " הערים המבדלות לבני אפרים בתוך נחלת בני מנשה"?

ו שבט יהושע פרק יז מפסוק יד עד פרק יח פסוק י.mp4

ו' שבט יהושע מפרק י"ז פסוק י"ד עד פרק י"ח פסוק י'

לשנן פעמיים

יא שבט יהושע פרק יט עד פסוק כג.mp4

י"א שבט יהושע פרק י"ט עד פסוק כ"ג

שאלות חזרה מפרק י"ח פסוק י"א עד פרק י"ט פסוק כ"ג

1.בין איזה שבטים היה שבט בנימין?

2.עיין בפסוק י"ג וברש"י, וענה מהי לוז ומהי בית אל?

3.ליד איזו עיר של שבט יהודה עבר גבול בנימין בפסוק י"ד?

4.עיין במצודת דוד על פסוק ט"ז על המילים - " אל כתף "- מה זה היבוסי ובאיזה שבט היא?

5.היכן מסתיים נבול בנימין בפינה הדרומית מזרחית?

6. כתוב את שמות שלש ערים של בנימין שאתה מכיר?

7. היכן היתה נחלת שמעון ולמה?

8.איזו עיר גדולה מוכרת היתה בשטח שמעון?

9.איזה הסכם היה בין זבולון ליששכר?

10. ליד איזה הר עבר גבול זבולון-בפסוק י"ב?

11. עד לאן הגיע גבול זבולון במערב?

12. איזה עמק מפורסם היה בנחלת יששכר-פסוק י"ח?

13. איך יכול להיות שהיתה עיר בשבט יששכר בשם - בית שמש? מה עונה על זה פירוש מצודת דוד?

נא לשלוח תשובות לווטסאפ שלי בטלפון 0526070316