נביא

כו תשרי-יהושע פרק י מפסוק כח עד סוף הפרק כיתה ג 2 3.mp4

כו תשרי- יהושע פרק י' מפסוק כ"ח עד סוף הפרק- כיתה ג 2/3

לשנן את הפרק אחרי השיעור

כז תשרי -יהושע כיתות ג - פרק יא.mp4

כ"ז תשרי יהושע פרק י"א כיתות ג'

נא לשנן אחרי השיעור בטעמיםכד תשרי יהושע פרק י' עד פסוק כז.mp4

כ"ד תשרי יהושע פרק י' עד פסוק כ"ז

לשנן עד פסוק כ"ז

ל תשרי -יהושע פרק יד -כיתות ג.mp4

א' מר חשון יהושע פרק י"ד כיתות ג'

נא לשנן אחרי השיעור

ל תשרי-יהושע פרק יב -כיתות ג.mp4

א' מר חשון יהושע פרק י"ב כיתות ג'

נא לשנן אחרי השיעור

שאלות חזרה יהושע כיתה ג.docx

נא להעתיק את השאלות למחברת, לענות תשובות, ולשלוח לווטסאפ שלי בפלאפון - 0526070316

ג' מר חשון יהושע פרק טו מפסוק ט' עד הסוף פסוק סג.mp4

ג' מר חשון יהושע פרק ט"ו מפסוק ט' עד הסוף

נא לשנן אחרי השיעור

ז' מר חשון יהושע פרק יח מפסוק יא עד סוף הפרק-פסוק כח.mp4
י' מר חשון חזרה ספר יהושע פרק יד עד פרק טו פסוק יט.mp4

י' מר חשון חזרה על ספר שמואל פרק י"ד עד פרק ט"ו פסוק י"ט

לשנן אחרי השיעור

כג מר חשון יהושע פרק יט עד פסוק לא.mp4

כ"ג מר חשון יהושע פרק י"ט עד פסוק ל"א

נא לשנן אחרי השיעור


ז' מר חשון יהושע פרק י"ח מפסוק י"א עד הסוף

נא לשנן אחרי השיעור


כד מר חשון יהושע פרק יט מפסוק לב עד הסוף.mp4

כ"ד מר חשון יהושע פרק יט מפסוק לב עד הסוף

נא לשנן אחרי השיעור

כט מר חשון יהושע פרקים י'-יא חזרה.mp4

כט מר חשון יהושע פרקים י-יא חזרה

שאלות חזרה:

פרק י'

1.מדוע החליטו המלכים הכנענים להילחם עם גבעון?

2.מה ביקשו הגבעונים מיהושע?

3.מתי יהושע מכה אותם

4.באיזו דרך רודפים ישראל אחריהם?

5.איזה נס קרה במעלה בית חורון?

6. הסבר את דברי יהושע:"... שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון"...

7.מה הכתוב מדגיש על נס זה?

8.לאן ברחו חמשת המלכים?

9.מה פקד יהושע לעשות כשהם היו במערה?

10.מה עשה יהושע למלכים אחרי שגמרו להשמיד את האויב?

11.למה יהושע עשה את זה?

12. לבסוף מה עשה להם יהושע?

13.איזה מקומות כובש יהושע בסוף פרקנו?

14.מה עשה ה' כדי להקל על מלחמות כיבוש הארץ?

פרק י"א:

1.מה עושה יבין מלך חצור אחרי ששמע מה עשה יהושע?

2.מה אומר ה' ליהושע עליהם?

3. במה היה שונה דין חצור מיתר הערים?

4. למה מדגיש הכתוב:" ימים רבים עשה יהושע את כל המלכים האלה מלחמה"?

5. בפסוק כ"א כתוב :" ויבא יהושע... ויכרת את הענקים"... והכוונה לחברון. אבל הרי כלב הוא שנלחם וכבש אותה?

א' כסלו יהושע פרקים יב-יג חזרה.mp4

א' כסלו יהושע פרקים י"ב - י"ג חזרה

שאלות חזרה: פרק י"ב

 1. מי הם המלכים שישראל ירשו בעבר הירדן?

 2. מי השמיד אותם?

 3. איזה שבטים התנחלו בארצותיהם?

 4. מדוע הכתוב מדגיש שהוא כותב את רשימת המלכים שהיכה יהושע?- על כל מלך נאמר את שם עירו עם המילה אחת?

 5. כמה מלכים היכה יהושע בכל הארץ?

פרק י"ג:

 1. מה אומר השם ליהושע בתחילת הפרק?

 2. איזה אזורים יהושע עדיין לא כבש?

 3. מה אומר השם ליהושע לעשות?

 4. את מי לא הורישו ישראל לפי פסוק י"ג?

 5. למה לא קיבלו שבט לוי נחלה בארץ?

 6. היכן היו הנחלות של ראובן גד וחצי שבט מנשה( פרט.)

יהושע פרק טו עד פסוק יט כו טבת.mp4

כ"ו טבת יהושע פרק ט"ו עד פסוק י"ט

שאלות על פרק ט"ו:

 1. כתוב מהו הנושא העיקרי של הפרק?

 2. מהיכן מתחיל הגבול הדרומי של שבט יהודה?

 3. ליד איזה מקום חשוב עבר הגבול הצפוני של יהודה?

 4. ליד איזה ים היה הגבול המזרחי של יהודה?

 5. מדוע זכה כלב בן יפונה בחברון?

 6. מי היה עתניאל בן קנז?

 7. מה הפרס שהכריז כלב שיתן למי שיכבוש את דביר?

 8. למה עכסה הפילה את עצמה מהחמור?

 9. מה היא ביקשה מאביה?

 10. ומה היא קיבלה?

תשובות לשלוח לווטסאפ שלי - 0526070316


כח טבת יהושע פרק טו מפסוק כ עד סוף הפרק.mp4

כ"ח טבת יהושע פרק ט"ו מפסוק כ' עד הסוף

לשנן את הפסוקים שלמדנו פעמיים
כ"ט טבת יהושע פרק ט"ו מפסוק כ' עד סוף הפרק:

1.מהי הרשימה של המקומות שבפרקנו?

2.כתוב ערים שמוכרות לנו היום?

3. למה יש פסוקים שכותבים את מספר הערים?

4. למה לא יכלו בני ישראל לכבוש את ירושלים?