מתמטיקה ג3

דף עבודה לנושא עיגול מספרים ג.doc

יום חמישי כח' אלול