נביא

כו תשרי-יהושע פרק י מפסוק כח עד סוף הפרק כיתה ג 2 3.mp4

כו תשרי- יהושע פרק י' מפסוק כ"ח עד סוף הפרק- כיתה ג 2/3

לשנן את הפרק אחרי השיעור

כז תשרי -יהושע כיתות ג - פרק יא.mp4

כ"ז תשרי יהושע פרק י"א כיתות ג'

נא לשנן אחרי השיעור בטעמיםכד תשרי יהושע פרק י' עד פסוק כז.mp4

כ"ד תשרי יהושע פרק י' עד פסוק כ"ז

לשנן עד פסוק כ"ז

ל תשרי -יהושע פרק יד -כיתות ג.mp4

א' מר חשון יהושע פרק י"ד כיתות ג'

נא לשנן אחרי השיעור

ל תשרי-יהושע פרק יב -כיתות ג.mp4

א' מר חשון יהושע פרק י"ב כיתות ג'

נא לשנן אחרי השיעור

שאלות חזרה יהושע כיתה ג.docx

נא להעתיק את השאלות למחברת, לענות תשובות, ולשלוח לווטסאפ שלי בפלאפון - 0526070316

ג' מר חשון יהושע פרק טו מפסוק ט' עד הסוף פסוק סג.mp4

ג' מר חשון יהושע פרק ט"ו מפסוק ט' עד הסוף

נא לשנן אחרי השיעור

ז' מר חשון יהושע פרק יח מפסוק יא עד סוף הפרק-פסוק כח.mp4
י' מר חשון חזרה ספר יהושע פרק יד עד פרק טו פסוק יט.mp4

י' מר חשון חזרה על ספר שמואל פרק י"ד עד פרק ט"ו פסוק י"ט

לשנן אחרי השיעורז' מר חשון יהושע פרק י"ח מפסוק י"א עד הסוף

נא לשנן אחרי השיעור