הורים יקרים! לפניכם מערכת שעות מעודכנת ללמידה מרחוק בסגר הנוכחי, מערכת זו בשונה מקודמתה זהה לחלוטין למערכת שבשגרה, יחד עם זאת נעשו מאמצים לגוון כמה שניתן בין שיעורי זום לשיעורים מוקלטים תוך מתן העדפה למקצועות קודש ולשעות הבוקר ולכל המאוחר שעות הצהריים המוקדמות. כמובן שגם תוך כדי השיעורים עצמם ינתן דגש לצרכים החשובים של התלמידים בסיטואציה מורכבת שכזו הן בכמות זמן הלמידה והן באופן הלמידה. בסגר הנוכחי כל שיעורי הזום בכיתה ד' ינתנו בקישור אחיד וזאת על מנת למנוע בלבול ובירוקראטיה מיותרים. חשוב להזכיר כי לא תינתן אפשרות להיכנס לשיעורי הזום באיחור של מעל ל7 דק' מתחילתו.

לחומר וסרטונים לטו שבט כנסו טו בשבט

הבהרה חשובה: בסגר הנוכחי לא צריך לשלוח את שיעורי הבית של הרב דוד במייל אלא אם כן יובהר אחרת .

השיעורי בית יבדקו עם חזרתנו ללימודים

טבלת שינון-1.pdf

מבצע "שינון"

כל שלשה ימים הרב יבקש לשלוח לו עדכון של הטבלה כל שינון מזכה את התלמיד בכרטיס להגרלה

הדפיסו את הטבלה ושננו

דף קשר יתרו.pdf
מערכת למידה מרחוק סגר שלישי.docx