הודעה חשובה: השבוע בימים א' ב' ג' נערוך חזרה על מסכת מועד קטן וביום חמישי יערך מבחן על כל המסכת


יום שלישי טז' חשון תשפ"א

פרק א' משניות י' יא'.mp4

משניות י' יא'

דפי עבודה בסרטון


יום שני טו' חשון תשפ"א

פרק א' משנה ז'.mp4

פרק א' משנה ז'

שיעורי בית מצורפים בסרטון

יום שישי יב' חשון תשפ"א

פרק א' משניות ח' ט'.mp4

פרק א' משניות ח' וט'


יום חמישי יא חשון תשפ"א

פרק א' משניות ד' ה' ו'.mp4

פרק א' משניות ד' ה' ו'


יום שלישי ט' חשון תשפ"א

פרק א' משנה משנה ג' מגילה.mp4

שיעור מוקלט פרק א' משנה ג'

שיעורי בית בסרטון המצורף

פרק א' משנה ג' -הסבר דף עבודה.mp4

יום חמישי ד' חשון תשפ"א

כרטיסים.pdf
סדר היום ועבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים.pdf

דפי עבודה כשיעורי בית

שיעור חזרה על עבודת יום הכיפורים.mp4

שיעור מוקלט במשנה "חזרה על סדר עבודת יום הכיפורים"