אנגלית

חוברת לימוד לכיתה ד' לחיזוק הלימוד

החוברת אמורה להיות לתלמידים אך מי שלא מגיע או אבדה לו החוברת יוכל להעתיק את הדפים מפה

כיתה ד' י''ז חשוון.pdf