משנה בהבנה - דפי עבודה.pdf

משנה

יום ראשון יב' שבט תשפ"א

הקדמה- מסכת סוכה.pptx

הקדמה למסכת סוכה

יום שישי ב' שבט תשפ"א

מבחן על מסכת מועד קטן


יום ראשון כו' טבת תשפ"א

מסכת מועד קטן משניות ה-ט.pptx

מצגת על פרק ג' משניות ה-ט