משנה בהבנה - דפי עבודה.pdf

משנה

יום ראשון ד' שבט תשפ"א

מסכת חגיגה-הקדמה.pptx

מצגת- הקדמה למסכת

יום שישי ב' שבט תשפ"א

מבחן על מסכת מועד קטן


יום ראשון כו' טבת תשפ"א

מסכת מועד קטן משניות ה-ט.pptx

מצגת על פרק ג' משניות ה-ט