נביא

ג' מר חשון שמואל ב' פרק כג עד פסוק יז.mp4

ג' מר חשון שמואל ב' פרק כ"ג עד פסוק י"ז

נא לשנן אחרי השיעור

ג' מר חשון שמואל ב' פרק כג מפסוק יח עד הסוף -לט.mp4

ג' מר חשון שמואל ב' פרק כ"ג מפסוק י"ח עד הסוף

נא לשנן אחרי השיעור

ט' מר חשון כיתה ד' מלכים א פרק א' עד פסוק לא.mp4

ט' מר חשון כיתה ד' מלכים א' פרק א' עד פסוק לא

נא לשנן אחרי השיעור. מסיבת סיום ספר שמואל תתקיים בסוף בשבוע הבא כשניפגש ממש בעז"ה בתלמוד תורה. פרטים אשלח בהמשך.

ל תשרי -שמואל ב פרק כא מפסוק טו עד הסוף.mp4

ל' תשרי שמואל ב פרק כ"א, מפסוק ט"ו עד הסוף

נא לשנן בסוף השיעור

שאלות חזרה שמואל ב כיתה ד.docx

נא להעתיק למחברת, לענות תשובות ולשלוח לווצאפ שמספרו 0526070316

ב' מר חשון שמואל ב' פרק כב מפסוק ל עד סוף פרק כב'.mp4

ב' מר חשון שמואל ב' פרק כ"ב מפסוק ל' עד הסוף

נא לשנן אחרי השיעורכו תשרי-שמואל כיתה ד-פרק יט-מפסוק י-פסוק לא.mp4

כו תשרי-שמואל ב'- פרק י"ט-מפסוק י' עד ל"א

לשנן את הפרק בטעמים, לכתוב חלוקת פרק לנושאים במחברת ולשלוח תשובות לווטסאפ שלי בפלאפון-0526070316

כו תשרי-שמואל כיתה ד-פרק כ-מפסוק ד-עד סוף הפרק.mp4

כו תשרי-שמואל ב'-פרקכ'-מפסוק ד' עד סוף הפרק

לשנן את הפרק בטעמים, ולענות על השאלות הבאות:

1.לאיזה מטרה שולח דוד את עמשא?

2.אחרי מי רודפים עבדי דוד?

3. איך ולמה הרג יואב את עמשא?

4. מי היא האשה החכמה ואיך היא

הצילה את העיר מיואב וחייליו?

תשובות לשלוח לווטסאפ שלי בפלאפון:

0526070316
שאלות חזרה כיתה ד.docx

הוראות: נא לשלוח תשובות לווצאפ עד אחרי סוכות של מספר הטלפון 0526070315 (נא לא לכתוב בחול המועד)


יב תשרי שמואל ב פרק יז עד פסוק כג.mp4

יב תשרי שמואל ב פרק יז עד פסוק כג


יג תשרי שמואל ב פרק יז מפסוק כד עד פרק יח פסוק יח.mp4

יג תשרי

שמואל ב פרק יז מפסוק כד עד פרק יח פסוק יח

י' מר חשון חזרה על שמואל ב' פרק כא מפסוק טו עד פרק כב פסוק ל'.mp4

י' מר חשון חזרה בשמואל ב' מפרק כ"א פסוק ט"ו עד פרק כ"ב פסוק ל'

י' מר חשון חזרה על שמואל ב' מפרק כב פסוק לא עד פרק כג פסוק ז'.mp4

י' מר חשון חזרה בשמואל ב' מפרק כ"ב פסוק ל"א עד פרק כ"ג פסוק ז'
יא מר חשון חזרה לחידון על ספר שמואל -פרק כד.mp4

י"א מר חשון חזרה לחידון על ספר שמואל פרק כ"ד סיום

לכל התל' תזכורת אחרונה : ביום ראשון מסיבת הסיום על ספר שמואל , ובה יתקיים חידון נושא פרסים על כל הספר, ובמיוחד על השאלות שקבלתם לחזרה לפני שבועיים ומה שהשלמנו בשעורים האחרונים. כמו כן לא לשכוח להביא כיבוד כל אחד לעצמו.

כג מר חשון מלכים א' פרק ג' עד פסוק טו.mp4

כ"ג מר חשון מלכים א' פרק ג' עד פסוק ט"ו

נא לשנן אחרי השיעור

כד מר חשון מלכים א' פרק ג' מפסוק טז עד הסוף.mp4

כ"ד מר חשון מלכים א' פרק ג' מפסוק ט"ז עד הסוף נא לשנן אחרי השיעור

ג' כסלו מלכים א שאלות חזרה פרקים א'-ב''.mp4

ג' כסליו מלכים א' פרקים א-ב. שאלות חזרה:

1.מדוע היה קר למלך?

2. איך נהיה חם למלך?

3. למה אדוניה רצה להיות המלך?

4. איך ניסה אדוניה להראות שהוא המלך?

5. מי לא היו עם אדוניה?

6. מה אומר נתן הנביא לבת שבע?

7. מהי עצת נתן הנביא? (פרט)

8. מה קרה באמת?

9. איך מגיב דוד ששמע את דברי נתן ובת שבע?

10. מה עושה דוד כדי לבצע זאת?

11. מה קרה עם אדוניה והאנשים אשר איתו כשהמליכו את שלמה?

12. מה הם עשו כששמעו שהמליכו את שלמה?

13. מה עשה אדוניה?

14. מה עשה לו שלמה?

פרק ב'

 1. מה מצווה דוד את שלמה לפני מותו?( פרט!)

 2. בן כמה היה דוד במותו?

 3. כמה שנים מלך דוד וכמה בכל אחד בשני המקומות?

 4. מה ביקש אדוניה מבת שבע?

 5. מה אמר שלמה לבת שבע כשבקשה את בקשת אדוניה?

 6. למה ענה שלמה את התשובה הזאת?

 7. מה מחליט שלמה לעשות בגלל בקשתו של אדוניה?

 8. את מי הוא שולח כדי להורגו?

ג' כסלו מלכים א' שאלות חזרה פרקים ב'-ג'.mp4

ג' כסלו שאלות חזרה מלכים א'פרקים ב'-ג'

9. מה עשה שלמה לאביתר הכהן שהיה עם אדוניה?

10. כשיואב שומע מה קרה מה הוא עשה ?

11. שלמה שולח את בניהו לפגוע בו אבל בגלל שיואב החזיק בקרנות המזבח לא יכול היה לפגוע בו מפני קדושת המקום לכן מה אמר שלמה לעשות בכל אופן?

12. איזה תנאי התנה שלמה עם שמעי כדי שיישאר בחיים?

13. למה יצא שמעי?

14. מה עשה שלמה כששמע שהוא הפר את התנאי?

פרק ג'

 1. עם מי התחתן שלמה?

 2. היכן זובח שלמה 1000 עולות?

 3. מה השם אומר לשלמה כשהיה בגבעון?

 4. מה ולמה מבקש שלמה מהשם?

 5. מה עונה לו השם?

 6. מהו המקרה של שתי הנשים שבאו לשלמה למשפט?

 7. כיצד שפט שלמה את משפטן? מה ציווה לעשות?

 8. מה קרה בגלל מה שהוא ציווה?

 9. איך פסק לבסוף שלמה את הדין?

 10. מה גרם המשפט הזה לכל ישראל?


כו טבת מלכים א פרק ה כיתה ד.mp4

כתוב במחברת ושלח לווטסאפ שלי( 0526070316 ) את רשימת הדברים שהפרק כותב, ששלמה מכין לבניין המקדש: אנשים, חומרים, עצים, וכו'.

כ"ו טבת מלכים א' פרק ה'

כט טבת מלכים א פרק ו מפסוק יד עד כג.mp4

כ"ט טבת מלכים א' פרק ו' מפסוק י"ד עד פסוק כ"ג

שאלות על הפרק:

 1. למה ציפה שלמה את כל כל בית המקדשמבפנים בעץ?

 2. מה היה אורך ההיכל?

 3. מה היה אורך ורוחב הדביר(קודש הקודשים)?

 4. 4.מה היה בתוך הדביר?

 5. מה זה זהב סגור ולמה השתמש בו שלמה

לענות תשובות לשיעור הבא!

ראש חודש א שבט מלכים א פרק ו מפסוק כג עד סוף הפרק.mp4

ראש חודש שבט מלכים א' פרק ו' מפסוק כ"ג עד סוף הפרק

נא לשנן פעמיים

ד שבט מלכים א פרק ז עד פסוק כג.mp4

ד' שבט שאלות חזרה סוף פרק ו' ופרק ז' עד םסוק כ"ג

1.היכן עמדו שני הכרובים?

2. ממה עשה אותם שלמה?

3. מה היה הגובה שלהם? 4. מה היה אורך הכנפיים שלהם?

5. מה הנס הגדול שהיה תמיד בקודש הקדשים כשהיו מודדים אותם ומודדים את הארון?

6.במה ציפה שלמה את קירות קודש הקדשים?

7.ממה עשה שלמה את דלתות קודש הקדשים?

8. מאיזה סוג עץ עשה שלמה את דלתות האולם? 9.באיזה חודש בשנה התחיל שלמה לבנות את הבית? ובאיזה חודש הוא סיים?

10.מהם שמות הבתים שבנה שלמה, ומה היה תפקידם?

11. למה שלח שלמה להביא את חירם מ - צור?

12. מה הוא עשה בשביל שלמה? 13.מה ההבדל בין חירם עליו למדנו בעבר, לחירם בפרק ז' ?

ז שבט מלכים א פרק ח עד פסוק יא.mp4

ז' שבט מלכים א' פרק ח' עד פסוק י"א

לשנן פעמיים

ח שבט מלכים א פרק ח מפסוק יב עד פסוק ל.mp4

ח' שבט מלכים א' פרק ח' מפסוק י"ב עד פסוק ל' שאלות חזרה מסוף פרק ז':

1.היכן ואיך עשה שלמה המלך את כלי המקדש הגדולים 2. ממה הם היו עשויים?

3. כמה מנורות וכמה שולחנות היו במקדש?

4. מה מביא שלמה למקדש בסיום הבניה?

5.לשם מה היקהיל שלמה את כל ישראל ?

6. באוזה חודש היה המעמד הזה?

7. מי נשאו את הארון ולאן?

8.איזה נס קרה לבדי הארון אחרי שהניחו אותו במקומו?

9.מה היה בתוך הארון?

10.למה לא יכלו הכהנים להיכנס למקדש?

11. באיזה מקרים נוספים היה מעמד דומה?

12. היכן בדיוק היה שלמה כשהתפלל לה' במעמד זה?

13. כיצד שלמה מתחיל את תפילתו לה'?

14 מה הוא מבקש מיד אחרי תחילת תפילתו?

15. מה הוא מבקש על עצמו ועל כל ישראל?
יא שבט מלכים א פרק ח מפסוק לא עד פסוק מה.mp4

י"א שבט מלכים א' פרק ח' מפסוק ל"א עד פסוק מ"ה

נא לשנן פעמיים ולשלוח את התשובות על השאלות מהשיעור הקודם

לווטסאפ בטלפון 0526070316

י"ג שבט שאלות חזרה מלכים א' פרק ח' מפסוק ל"א עד סוף הפרק

1.מה מבקש שלמה על אדם שפגע בחבירו ונשבע לשקר? (פסוקים ל"א-ל"ב)

2.מה מבקש שלמה כשישראל נופלים לפני אוייב וחוזרים בתשובה?

3. מה שלמה מבקש בעצירת גשמים?

4. מהי בקשתו כשיש רעב?

5.מהי בקשתו בכל תפלה ותחינה שתהיה ליהודי?

6.מהי בקשתו לגבי נכרי ומה מיוחד בה?

7. מהי הסיבה ליחס המיוחד לנכרי?

8.מהי בקשתו כשישראל יוצאים למלחמה?

9.מהי בקשתו בשביל שבויים בידי האויב?

10. למה טוען שלמה שראוי שה' יסלח לעמו?

11.מה עושה שלמה כשהוא מסיים את תפילתו?

12.מה מברך שלמה את ישראל?

13.כמה בהמות זבח שלמה מכל סוג?

14.את מה מקדש שלמה?

15. מהיכן הגיעו כל ישראל לחג חנוכת המקדש?

16.כמה ימים חגגו כל ישראל?

17.מה היה כל כך מיוחד ופלא כשחגגו שבועיים וגם ביום כיפור?

18. ומה היתה תגובת ה'?יד שבט מלכים א מפרק ט פסוק כג עד פרק י פסוק יג.mp4


י"ד שבט מלכים א' מפרק ט' פסוק כ"ג עד פרק י' פסוק י"ג

נא לשנן פעמיים


י"ד שבט שאלות חזרה מפרק ט' עד פרק י' פסוק י"ג:

 1. מה ענה הקב"ה לשלמה בהיותו בגבעון על תפילתו?

 2. מה יקרה לעם ישראל אם יעזבו את השם לפי תשובת ה'?

 3. איך יגיבו הגויים כשיראו שה' מעניש את ישראל?

 4. מה נתן שלמה לחירם אחרי 20 השנים שבהם בנה את המקדש, ו?ביתו,?

 5. למה חירם לא שמח לקבל את הערים?

 6. מה זה ארץ "כבול"?

 7. בשביל מה שרף פרעה את גזר, והרג את יושביה?

 8. מי שימשו כעבדים אצל שלמה?

 9. כמה שרי נציבים בכירים היו לשלמה? כמה מהם היו יהודים?ומה היו היתר?

 10. למה היה חשוב לשלמה להעלות את בת פרעה בהקדם לביתה?

 11. מי עזר לעבדי שלמה ולאניותיהם להביא זהב לארץ? ומהיכן הביאו אותו?

 12. מדוע מלכת שבא באה לירושלים?מה היא ביקשה לראות?

 13. מה גרם לה להתפעל מאד?

 14. מה היא מברכת את שלמה ואת עם ישראל?

 15. מה היא נותנת לשלמה ומה שלמה נתן לה?טו בשבט חג שמח! מלכים א פרק י מפסוק יד עד סוף הפרק.mp4

טו בשבט חג שמח מלכים א פרק י מפסוק יד עד סוף הפרק

נא לשנן פעמיים, לענות על שאלות החזרה, ולשלוח אלי תשובות לווטסאפ 0526070316

יח שבט מלכים א פרק יא עד פסוק כה.mp4

י"ח שבט מלכים א' פרק י"א עד פסוק כ"ה

נא לשנן פעמיים

כא שבט מלכים א פרקיב מפסוק כ עד הסוף.mp4

כ"א שבט מלכים א' פרק י"ב מפסוק כ' עד סוף הפרק

נא לשנן פעמיים

כב שבט מלכי א פרק יג עד פסוק יט.mp4

כ"ב שבט מלכים א' פרק י"ג עד פסוק י"ט

נא לשנן פעמיים

כה שבט מלכים א פרק יג מפסוק כ עד סוף הפרק.mp4

כ"ה שבט מלכים א' פרק י"ג מפסוק כ' עד הסוף

נא לשנן פעמיים

כח שבט מלכים א מפרק טו פסוק טו עד סוף הפרק.mp4

כ"ח שבט מלכים א' מפרק ט"ו פסוק ט"ז עד סוף פרק

נא לשנן פעמיים

ו אדר מלכים א פרק כ עד פסוק כב.mp4

ו' אדר מלכים א' פרק כ' עד פסוק כ"ב

נא לשנן פעמיים