עברית

עד עכשיו קיבלתי שיעורי בית רק משישה תלמידים: טל חיים אלעד עילאי, רפאל יהונתן חאזי ויאיר ברנס.

אני מחכה לתמונות ולמכתבים של כולכם

יום שלישי כז' שבט תשפ"א

שיעור עברית כ הדמיון.mp4

חזרה על כ' הדמיון


הקואלות-מאזכרים.docx

דף עבודה להדפסה


קואלות-מאזכרים.mp4

שיעור מוקלט "מאזכרים"


יום שני כו' שבט תשפ"א

ומתנות לאביונים.mp4

שיעור מוקלט


וּמַתָּנוֹת לָאֶבְיוֹנִים תשעז.pdf

דף עבודה להדפסה


יום שלישי כ' שבט תשפ"א

כתיבת מכתב רשמי-חזרה

כתיבת מכתב רשמי-חזרה

השיעור בית הם כתיבת מכתב רשמי לרב אודי שלצערי עד עכשיו נכתב על ידי תלמידים בודדים בלבד.

סִיפּוּר הַמְּגִלָּה תשעח.pdf

דפי עבודה להדפסה

סיפור המגילה.mp4

סיפור המגילה

יום שני יט' שבט תשפ"א

מִשְׁפְּחוֹת מִילִים.pdf

דף עבודה להדפסה

משפחות מילים

חזרה על אותיות השורש

יש לראות את הסרטון עד דק 9:52

יום שישי טז' שבט תשפ"א

הורים יקרים, כבר סיימנו את ספר עברית בנעם וכרגע אנחנו עורכים חזרה דרך טקסטים שונים

יַם הַמֶּלַח תשעז.pdf

להדפסה

בולענים.mp4

שיעור עברית מוקלט

יום שלישי יג' שבט תשפ"א

התאנה- דפי עבודה.mp4

התאנה- דפי עבודה עמודים 188-189

התאנה-טקסט.mp4

התאנה-טקסט עמודים 186-187

יום שני יב' שבט תשפ"א

zoom_0.mp4

כשם שיגעו אבותי עמודים 180-185

שיעורי בית מצורפים בסרטון

יום שישי ט' שבט תשפ"א

היום לא יעלה שיעור מוקלט

יום שלישי ו' שבט תשפ"א

דפי עבודה

משפט הביצה דפי עבודה.mp4
שיעור עברית משפט הביצה.mp4

שיעור עברית "משפט הביצה" עמודים 130-138


יום שני ה' שבט תשפ"א

שיעור עברית -מילות קישור.mp4

שיעור עברית- מילות קישור

שיעורי בית מצורפים בסרטון

יום שישי ב' שבט תשפ"א

שיעור עברית כתיבת טיעון.mp4

שיעור מוקלט "כתיבת טקסט טיעון" עמ' 121,122,123


יום שלישי כח' טבת תשפ"א

פעילות גופנית 2.mp4

2 עברית בנעם עמ' 116,117,118 עבודה על המאמר הקודם


פעילות גופנית 1.mp4

1 עברית בנעם עמ' 114-115 פעילות גופנית

שיעורי בית מצורפים בסרטון


יום שני כז' טבת תשפ"א

GMT20210110-120113_----------_1920x1080.mp4

עברית בנעם עמודים 112-113

שיעורי בית מצורפים בסרטון