עברית

עד עכשיו קיבלתי שיעורי בית רק משישה תלמידים: טל חיים אלעד עילאי, רפאל יהונתן חאזי ויאיר ברנס.

אני מחכה לתמונות ולמכתבים של כולכם

יום שישי ט' שבט תשפ"א

היום לא יעלה שיעור מוקלט

יום שלישי ו' שבט תשפ"א

דפי עבודה

משפט הביצה דפי עבודה.mp4
שיעור עברית משפט הביצה.mp4

שיעור עברית "משפט הביצה" עמודים 130-138


יום שני ה' שבט תשפ"א

שיעור עברית -מילות קישור.mp4

שיעור עברית- מילות קישור

שיעורי בית מצורפים בסרטון

יום שישי ב' שבט תשפ"א

שיעור עברית כתיבת טיעון.mp4

שיעור מוקלט "כתיבת טקסט טיעון" עמ' 121,122,123


יום שלישי כח' טבת תשפ"א

פעילות גופנית 2.mp4

2 עברית בנעם עמ' 116,117,118 עבודה על המאמר הקודם


פעילות גופנית 1.mp4

1 עברית בנעם עמ' 114-115 פעילות גופנית

שיעורי בית מצורפים בסרטון


יום שני כז' טבת תשפ"א

GMT20210110-120113_----------_1920x1080.mp4

עברית בנעם עמודים 112-113

שיעורי בית מצורפים בסרטון