כיתה ה' עובדי ה'

מערכת למידה מרחוק כיתה ה'

שימו 💖


  • יש עבודות בפורים

  • ביום שישי ל' שבט יתקיים מבחן בגאומטריה יש חומר חזרה בדף של חשבון

  • שימו 💖 מעתה יש קישור אחד לזום דרכו התלמידים יכנסו וזה הזום של כיתה ה'


עלון-פניני-הצדיקים-מס-135-פרשת-משפטים-תשפא-נגיש.pdf
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
הולך-בתם-תרומה-תשפא.pdf