כיתה ה' עובדי ה'

מערכת למידה מרחוק כיתה ה'

שימו 💖


יום שישי מבחן על הגמרא הטבלה השנייה בעמוד 21


ביום רביעי יש שינוי במערכת קבוע בשיעור באנגלית ב11:30 ובעברית ב12:15

הושקעה הרבה מחשבה ועבודה ליצור מערכת שתענה על הדרישות מבלי לענות את התלמידים או את המורים אבל לא נדע עבודתינו עד בואנו שמה לכן יתכנו (כמעט ודאי)שינויים בדרכי ההוראה כגון שיחות ועידה בקבוצות קטנות לרבע שעה בערך,חברותות בצהריים בזום ועוד... כרגע מנסים לפעול ע"פ המתווה שלא משנה מהשיעורים היומיים עם מטרה למקד את השיעורים בזום בזמנים קבועים ובע"ה בהמשך ע"פ התוצאות נראה מה לשפר ומה לשמר
אוצר פניני החסידות ויצא תשפ''א.pdf
מגדנות ויצא תשפ''א.pdf
פניני-הצדיקים-תולדות-תשפא.pdf
משכן-שילה-תולדות-תשפא.pdf