כיתה ה' עובדי ה'

מערכת למידה מרחוק כיתה ה'

שימו 💖 המשבצות המסומנות בתכלת 💦 הם שיעורי הזום לכן יש לידם את שעת השיעור

שאר השיעורים אפשר לצפות באיזה שעות 🕞 שיכולים לפי מצב הבית וכו'


נ"ב

הושקעה הרבה מחשבה ועבודה ליצור מערכת שתענה על הדרישות מבלי לענות את התלמידים או את המורים אבל לא נדע עבודתינו עד בואנו שמה לכן יתכנו (כמעט ודאי)שינויים בדרכי ההוראה כגון שיחות ועידה בקבוצות קטנות לרבע שעה בערך,חברותות בצהריים בזום ועוד... כרגע מנסים לפעול ע"פ המתווה שלא משנה מהשיעורים היומיים עם מטרה למקד את השיעורים בזום בזמנים קבועים ובע"ה בהמשך ע"פ התוצאות נראה מה לשפר ומה לשמר