בבא סאלי

יודו לך רעיוני.mp4
הבבא סאלי - טקסט מידעי+שאלות.pdf
הילולתו של הבבא סאלי זצוקל.pdf