אנגלית

יום רביעי כ"א שבט

יש להתקדם בחוברת "hey" עמודים 98-99

שבת בא יום רביעי ז' שבט

kita hey 20th jan

שבת וארא יום רביעי כ"ט טבת

Kita hey

יום שני ט"ו חשוון

Kita hey 2/11/2020

יום רביעי י"ז חשוון

Kita hey 4/11/2020

יום ראשון ז' חשוון

יש להתקדם בחוברת עבודה עמודים 31-33

יש לשלוח את העבודות למייל yitzchakwi@etzhaim.org.il

יום ראשון י"ד חשוון

יש להתקדם בחוברת עבודה עמודים 35-37

יש לשלוח את העבודות למייל yitzchakwi@etzhaim.org.il

35 36 37 י''ד חשוון.pdf