אנגלית

35 36 37 י''ד חשוון.pdf

יום ראשון י"ד חשוון

יש להתקדם בחוברת עבודה עמודים 35-37

יש לשלוח את העבודות למייל yitzchakwi@etzhaim.org.il

יום ראשון ז' חשוון

יש להתקדם בחוברת עבודה עמודים 31-33

יש לשלוח את העבודות למייל yitzchakwi@etzhaim.org.il