שבת יתרו

יום ראשון ח"י שבט

"המגדיש בשדה חברו" לשנן 5 פעמים

המגדיש בשל חברו.mp4

יום רביעי כ"ב שבט (עד יום שישי)

"המגדיש" חוברת עבודה עמו' 39-40

המגדיש בשדה חברו חובת עבודה.mp4

שבת בשלח

יום ראשון ושני י"א י"ב שבט

פרות גמורים סיכום כולל העבודה בחוברת עמוד 36

פירות גמורים חוברת עבודה סיכום.mp4שבת בא

יום ראשון ד' שבט

פירות גמורים חלק א'

פירות גמורים א'.mp4

יום שלישי ו' שבט

פירות גמורים ב' כתובה

פירות גמורים ב כתובה.mp4

יום רביעי ז' שבט

פירות גמורים ג' (יש לעשות בחוברת את עמוד 36)

פירות גמורים ג.mp4