גמרא ארכיון

שבת וארא

יום ראשון כ"ו טבת

"ההוא גברא" חלק א'

ההוא גברא א.mp4

יום שני ז"ך טבת

"ההוא גברא" חלק ב'

ההוא גברא ב.mp4

יום שלישי כ"ח טבת

"ההוא גברא" חלק ג'

ההוא גברא ג.mp4

יום שלישי כ"ח טבת

"ההוא גברא" חלק ד'

ההוא גברא ד.mp4

יום רביעי כ"ט טבת

"ההוא גברא" חלק ה'

ההוא גברא ה.mp4

יום שישי

יש לחזור על כל הלימוד השבועי

שבת ויצא

יום ראשון ו' כסלו

לחזור על הסוגיא לפי ההוראות בסרטון

ירדה כדרכה א.mp4

שבת תולדות

יום שלישי ר"ח כסלו

דף באורי מילים סוגיית מה שהזיקה

הכונס נ''ח ע''א ע''ב באורי מילים.doc

נפלה לגינה א.mp4
נפלה לגינה ב היכי נפל.mp4
נפלה לגינה ב היכי נפל.mp4

שבת חיי- שרה

יום רביעי כ"ד חשוון

ללמוד לפחות 4 פעמים (קטע קצר יחסית)

נפלה לגינה ב היכי נפל.mp4

יום שישי כ"ו חשוון

ללמוד את הקטע 4 פעמים לפחות לסיים עמ' 23-24

נפלה לגינה ג מערוגה לערוגה.mp4

בשבת ז"ך חשוון

יש לחזור על כל סוגית נפלה לגינה ועל השאלות בחוברת עמ' 22- 24

בע"ה יתקיים מבדק בשבוע הבא על הסוגיא

שבת וירא

שימו 💜 ביום שישי מבחן על עמוד 21 בחוברת עבודה

יום ראשון כ"א חשוון

ללמוד ולשנן אחרי שרואים את הסרטון

נפלה לגינה א.mp4

יום שני כ"ב חשוון

באורי מילים על הסוגיה ללמוד טוב למחר

הכונס נ''ז ע''ב נ''ח ע''א באורי מילים 1.docx

יום שלישי כ"ג חשוון

עבודה בחוברת עמ' 22 וקצת מ23

נפלה לגינה ב.mp4

י"ד חשוון יום ראשון

חזרה מסכמת על הסוגיא , יש לחזור טוב על השיעור ובחוברת עד עמ' 17

סיכום שומר עבודה עמ' 13-15

שומר אבדה ג.mp4
שומר אבדה ד.mp4

ט"ו חשוון יום שני

חזרה האם ליסטים מזויין גנב הוא או גזלן

יש לחזור טוב על השיעור ועל עמ' 17

שומר אבדה ה.mp4

ט"ז חשוון יום שלישי

ונשבר או מת

שומר אבדה ו.mp4

י"ז חשוון יום רביעי (אפשר גם בחמישי)

חוברת עבודה עמודים 19-20

שומר אבדה חוברת 19 20.mp4

שבת לך-לך

ז' חשוון יום ראשון

סיכום שומר עבודה עמ' 13-15

יש לסיים בחוברת ולנסות עמ' 16

שומר אבדה ג.mp4

ח' חשוון יום שני

לחזור על הסוגיא לבד (לאחר ההאזנה) לפחות 4 פעמים

(קטע קצר)

שומר אבדה ד.mp4

ט' חשוון יום שלישי

האם ליסטים מזויין גנב הוא או גזלן


שומר אבדה ה.mp4

שבת נח

השיעורים שיעור לע"נ יוסף בן זהבה

שומר אבדה א.mp4
שומר אבדה ב.mp4

יום רביעי ג' חשוון

ושישי ה' חשוון

  • יש ללמוד היטב את שני השיעורים שניתנו בראשון ושני (וכן נלמדו בזום )

  • יש להכין בחוברת את עמודים 12-14

  • מועד אחרון להגשה- יום חמישי בלילה

  • את העבודות יש לשלוח במייל בלבד

חזק וברוך לנעם ומלאכי על החברותא

יום ראשון ל' תשרי

סוגית שומר אבדה כמאן דמי

יש לחזור בשינון לפחות 4 פעמים וכן להקשיב לביאור ולענות על עמ' 12 ללא הטבלאות...

שומר אבדהה חלק א.mp4

יום שני (ובכלל להשבוע)

דף ביאורי מילים בתחילת עמ' נ"ז. - "השבות הרבה"

תכינו טוב את ביאורי המילים לקראת הזום ליום שלישי (מה שהיה ביום שישי זה בקטנה , כדאי לכם לדעת בע"פ כדי להצליח)

הכונס נ''ז ע''א 1 באורי מילים.docx

יום שלישי ב' חשוון

המשך שומר אבדה

משימה: עמוד 14 בחוברת

שומר אבדה ב.mp4

שבת בראשית

יום שלישי

סוגיית מסרה לרועה דף נ"ו ע"ב

בחוברת בכורי תאנה עמוד 11 יש לחזור על הלימוד בשינון לפחות 5 פעמים ולומר בפה את מה שהבנתי (לא הבנתי לפחות לפסק נכון)

נ''ו ע''ב מסרה לרועה.mp4

יום רביעי

יש לשנן את המילים נחזור עליהם בזום ב11:30

הכונס נ''ו ע''ב באורי מילים.docx

יום שישי

שיעור מסרה לרועה יש לעשות בחוברת עמ' 12 ע"פ השיעור בהצלחה

מסרה לרועה חוברת עבודה.mp4

שיעורים מלפני סוכות

יום רביעי י"ב תשרי

נ''ו ע''ב הוציאוה ליסטים.mp4

סוגית הוציאוה ליסטים יש לשנן לפחות 6 פעמים ולעבור על עמוד 11 בחוברת

יום שלישי ד' תשרי

נפרצה בלילה נ''ו ע''א.mp4

שינון סוגיית נפרצה בלילה יש לחזור בשינון לפחות שלוש פעמים (רצוי 6)

יום שני ג' תשרי

דף נ''ו ע'א.pdf

יש לסיים בחוברת עבודה עמודים 9-10

את דפים יש לצלם ולשלוח במייל achishyda@etzhaim.org.il