גמרא ארכיון

שבת לך-לך

ז' חשוון יום ראשון

סיכום שומר עבודה עמ' 13-15

יש לסיים בחוברת ולנסות עמ' 16

שומר אבדה ג.mp4

ח' חשוון יום שני

לחזור על הסוגיא לבד (לאחר ההאזנה) לפחות 4 פעמים

(קטע קצר)

שומר אבדה ד.mp4

ט' חשוון יום שלישי

האם ליסטים מזויין גנב הוא או גזלן


שומר אבדה ה.mp4

שבת נח

השיעורים שיעור לע"נ יוסף בן זהבה

שומר אבדה א.mp4
שומר אבדה ב.mp4

יום רביעי ג' חשוון

ושישי ה' חשוון

  • יש ללמוד היטב את שני השיעורים שניתנו בראשון ושני (וכן נלמדו בזום )

  • יש להכין בחוברת את עמודים 12-14

  • מועד אחרון להגשה- יום חמישי בלילה

  • את העבודות יש לשלוח במייל בלבד

חזק וברוך לנעם ומלאכי על החברותא

יום ראשון ל' תשרי

סוגית שומר אבדה כמאן דמי

יש לחזור בשינון לפחות 4 פעמים וכן להקשיב לביאור ולענות על עמ' 12 ללא הטבלאות...

שומר אבדהה חלק א.mp4

יום שני (ובכלל להשבוע)

דף ביאורי מילים בתחילת עמ' נ"ז. - "השבות הרבה"

תכינו טוב את ביאורי המילים לקראת הזום ליום שלישי (מה שהיה ביום שישי זה בקטנה , כדאי לכם לדעת בע"פ כדי להצליח)

הכונס נ''ז ע''א 1 באורי מילים.docx

יום שלישי ב' חשוון

המשך שומר אבדה

משימה: עמוד 14 בחוברת

שומר אבדה ב.mp4

שבת בראשית

יום שלישי

סוגיית מסרה לרועה דף נ"ו ע"ב

בחוברת בכורי תאנה עמוד 11 יש לחזור על הלימוד בשינון לפחות 5 פעמים ולומר בפה את מה שהבנתי (לא הבנתי לפחות לפסק נכון)

נ''ו ע''ב מסרה לרועה.mp4

יום רביעי

יש לשנן את המילים נחזור עליהם בזום ב11:30

הכונס נ''ו ע''ב באורי מילים.docx

יום שישי

שיעור מסרה לרועה יש לעשות בחוברת עמ' 12 ע"פ השיעור בהצלחה

מסרה לרועה חוברת עבודה.mp4

שיעורים מלפני סוכות

יום רביעי י"ב תשרי

נ''ו ע''ב הוציאוה ליסטים.mp4

סוגית הוציאוה ליסטים יש לשנן לפחות 6 פעמים ולעבור על עמוד 11 בחוברת

יום שלישי ד' תשרי

נפרצה בלילה נ''ו ע''א.mp4

שינון סוגיית נפרצה בלילה יש לחזור בשינון לפחות שלוש פעמים (רצוי 6)

יום שני ג' תשרי

דף נ''ו ע'א.pdf

יש לסיים בחוברת עבודה עמודים 9-10

את דפים יש לצלם ולשלוח במייל achishyda@etzhaim.org.il