הלכות סוכה - סימן קל''ד.pdf
סימן קל''ד הלכות סוכה.pdf
דיני ישיבת סוכה- סימן קל''ה.pdf
סימן קל''ה דיני ישיבה בסוכה.pdf
  • מי שלא הגיש עדיין את העבודה על יום כיפור נא להכנס לדף בקישור למטה ולשלוח לי במייל את העבודה