ה' ט"ו בשבט

לפניכם שני קבצים עם שאלות "מה מברכים" לכבוד ט"ו בשבט

חובה לעשות רק אחד מהם

אחד ל"מומחים" עם יותר שאלות וכמה שאלות עם יותר מתשובה אחת

יש לשלוח את התשובות עד יום רביעי בערב

הלכות ברכות 2.doc
הלכות ברכות חוברת עבודה.doc

יש לעשות את החוברת ולשלוח לי עד יום רביעי (בערב ) י"ד שבט

שעשונים_טו_בשבט בלי פתרונות.pdf

חוברת שעשוע רשות (לבנתיים)

העשרה ט''ו בשבט.pdf