חנוכה כיתה ה'

חנוכה

הלכה בהבנה חנוכה.pdf
הלכות חנוכה קל''ט.pdf