יום הכיפורים

יום כיפור כפרה ותשובה.mp4

דף עבודה על תשובה וכפרה

יש לצפות בשיעור ולהכין את דף העבודה המצורף

אפשר להדפיס לצלם ולשלוח למייל שלי או לכתוב במחשב לשמור ולשלוח למייל AchishyDa@etzhaim.org.il (נא לא לשלוח בווטסאפ)