ה' מתמטיקה ארכיון

שבת פרשת נח א-ח מרחשוון


שיעור 4- ממספר מעורב לשבר

שיעורי בית- נושא 7 עמודים 51-55


נושא 3- הנדסה, מלבן


ש.ב נושא 4 עמ' 36-43, בספר גיאומטריה, עד לשני הבא ט במרחשוון.


שיעור 3- שברים גדולים מ-1


נושא 6 עמ' 45-46, עד ליום חמישי ה במרחשוון


שבת בראשית

הנדסה- שיעור 1

שיעור הנדסה מספר 1- זויות

שיעורי בית נושא 2 עד אחרי החג יום שני 12.10.2020


כ"ג תשרי תשפ"א יום שני

שיעור הנדסה מספר 2- מקבילית

שיעורי בית נושא 3 עד יום שני 19.10.2020

נושא 2 - הנדסה

כ"ו תשרי יום חמישי

מי אמר אין מבחן ?מבחן !!!

מבחן שברים כתה ה.doc

יעודכן

יעודכן

שברים פשוטים- שיעור מספר 1

ו' תשרי תשפ"א

שיעור מס' 1 השלמה לשלם

שיעורי בית נושא 3 בספר כולל משימות נוספות, הגשה ליום חמישי הזה 24/9/2020 .

יש ללחוץ על הסרטון מצד ימין כדי להתחיל את השיעורשיעור מס' 2

שיעור מס' 2- השבר כחלק מכמות

שיעורי בית לסיים כל נושא 4 בספר