ארכיון ה' משנה

יום ראשון ז' חשוון תשפ"א

תלמידים יקרים אין זה מבחן אלא עבודה שתעשו יחד איתי מתוך המשניות

יום חמישי ד' חשון תשפ"א

סדר היום ועבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים.pdf
כרטיסים.pdf

שיעור חזרה על "סדר עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים"

תלמידים יקרים המבחן המוזכר בסרטון הוא לתלמידי כיתה ד' בלבד

שיעור חזרה על עבודת יום הכיפורים.mp4
פרק ח' משניות ז' וח'.mp4

שיעור מוקלט פרק ח' משנה ח'

שיעורי בית בסרטון

יום ראשון ל' תשרי תשפ"א

שיעור מוקלט פרק ח' משניות ד' וה'

*השיעור היום הינו במקום שיעור הזום.

דף עבודה מצורף בהמשך הסרטון.

פרק ח' משניות ד וה.mp4

שיעור מוקלט פרק ח' משנה ו'

דף עבודה מצורף בהמשך הסרטון.

פרק ח' משנה ו'.mp4

יום חמישי כז' תשרי

תלמידים יקרים היום לא יהיה שיעור בזום רק שיעורים מוקלטים, בסוף כל שיעור תראו מהו דף העבודה.

לא לשכוח לשלוח אלי צילום שיעורי הבית

פרק ח' משניות ב' וג'.mp4

שיעור מוקלט פרק ח' משניות ב' ג'


פרק ח משנה א.mp4

שיעור מוקלט פרק ח' משנה א'


יום ראשון כג' תשרי

פרק ז' משנה ד' וה'.mp4

שיעור מוקלט פרק ז' משניות ד' וה'


יום ראשון כג' תשרי

פרק ז' משנה ג'.mp4

שיעור מוקלט פרק ז' משנה ג'


חזרה על פרק ו.mp4

שיעור מוקלט חזרה על פרק ו'


פרק ו משנה ח.mp4


שיעור מוקלט על פרק ו' משנה ח'

יום חמישי ו' תשרי תשפ"א

פרק ו משניות ו ז.mp4


שיעור מוקלט על פרק ו' משניות ו וז'

פרק ו משניות ב ג ד וה.mp4

שיעור מוקלט פרק ו' משניות ב' ג' ד' וה'


יום חמישי כח' אלול תש"פ

פרק ה משנה ז.mp4

שיעור מוקלט פרק ה' משנה ז'

יתכן ודפי העבודה לא יוצגו בסרטון מבעיה טכנית אך הן יוסברו, כך שכדאי להחזיק את הדפים מולכם בזמן זה.