עבודות בנביא יש לשלוח בווטסאפ ל0526070316

נביא

ז' מר חשון מלכים ב פרק ג' מפסוק טז עד הסוף- פסוק כז.mp4

ז' מר חשון מלכים ב' פרק ג' מפסוק ט"ז עד סוף הפרק

נא לשנן אחרי השיעור

ח' מר חשון מלכים ב' פרק ד' עד פסוק לז.mp4

ח' מר חשון מלכים ב' פרק ד' עד פסוק ל"ז

נא לשנן אחרי השיעור

יד מר חשון מלכים ב' פרק ח' מפסוק טז עד הסוף פסוק כט.mp4

י"ד מר חשון מלכים ב' פרק ח' מפסוק ט"ז עד הסוף

נא לשנן אחרי השיעור

טו מר חשון מלכים ב' פרק ט'.mp4

ט"ו מר חשון מלכים ב' פרק ט'

נא לשנן אחרי השיעור

יא מר חשון מלכים ב' מפרק ד' פסוק לח עד פרק ה' פסוק יט.mp4

י"א מר חשון מלכים ב' מפרק ד' פסוק ל"ח עד פרק ה' פסוק י"ט

נא לשנן אחרי השיעוריא מר חשון מלכים ב' פרק ו' מפסוק כד עד כל פרק ז'.mp4

י"א מר חשון פרק ו' מפסוק כ"ד - כל פרק ז'

נא לשנן אחרי השיעור

יא מר חשון מלכים ב'פרק ח' עד פסוק טו.mp4

י"א מר חשון פרק ח' עד פסוק ט"ו

נא לשנן אחרי השיעור

יח מר חשון מלכים ב' פרק י' עד פסוק יז.mp4

י"ח מר חשון מלכים ב' פרק י' עד פסוק י"ז

נא לשנן אחרי השיעור


יח מר חשון מלכים ב' פרק יא.mp4

י"ח מר חשון מלכיםב' פרק י"א

נא לשנן אחרי השיעור

יח מר חשון מלכים ב' פרק יב.mp4

י"ח מר חשון מלכים ב' פרק י"ב

נא לשנן אחרי השיעור


כא מר חשון מלכים ב' פרקים א-ב - חזרה.mp4

שאלות חזרה: פרק א'

1.במה פשע מואב בישראל?

2.את מי שואל אחזיה האם יבריא ממחלתו?

3. מה אומר אליהו למלאכי אחזיה?4. מה קרה לשני שרי החמישים ששלח אחזיה אל אליהו ולמה ?

5.מה קרה לשר השלישי ולמה?

6.מה ניבא אליהו על אחזיה כשבא אליו עם השר השלישי?

פרק ב'

1.למה אמר אליהו לאלישע שישאר בגלגל?

2.איך מגיב אלישע?

3. איך ידעו בני הנביאים בכל מקום שאליהו עולה היום השמימה?

4.איזה נס עושה אליהו לפני שעולה השמימה?

5. מה מבקש אלישע מאליהו לפני שהם נפרדים?

6.באיזה תנאי הוא יזכה שבקשתו תתקבל?

7.מה ראה אלישע?

8. מה עשה אלישע עם האדרת של אליהו שנפלה?

9.מה ביקשו בני הנביאים מאלישע אחרי שאליהו עלה השמימה, ומה ענה להם אלישע?

10. איזה נס עשה אלישע ביריחו?

11. מה עשו הנערים בבית אל לאלישע?

12.מה היתה תגובתו של אלישע?


כא מר חשון מלכים ב' פרקים ג' וד' ושאלות חזרה.mp4

שאלות חזרה: פרק ג'

1.מה נהג מישע מלך מואב לתת למלך ישראל כמס, ולמה?

2. כשהוא מחליט להפסיק לשלם, מה עושה מלך ישראל?

3. כיצד מגיב יהושפט מלך יהודה כשיהורם מלך ישראל מזמין אותו למלחמה נגד מואב?

4. למה הם הלכו דרך אדום?

5. מה קרה אחרי שבעה ימים שצבאותיהם היו בדרך?

6. מה יהושפט מציע לעשות?

7. כיצד מגיב אלישע כשהוא רואה את יהורם מלך ישראל?

8. למה בכל זאת אלישע מדבר איתם?ומה הוא מבקש שיביאו לו ולמה?

9.איזה נס קרה עם מים?

10. מה ההוראות שאלישע נותן כשיכניעו את מואב?

11. איך קרה שהמואבים התבלבלו כשראו את המים?

12. מה מנסה מלך מואב לעשותכשהוא רואה שהוא לא מצליח במלחמה? 13. את מי הוא שרף על החומה?

14. מה זה גרם לעם ישראל?

פרק ד'

 1. למה אשה צועקת אל אלישע ומי היא?

 2. 2. מי היה הנושה? ולמה היא היתה חייבת לו הרבה כסף?

 3. 3. כשמתברר שיש לה רק כלי אחד עם שמן, מה אומר לה אלישע לעשות?

 4. 4. כשכל הכלים התמלאו, מה אמר לה אלישע לעשות?

כד מר חשון מלכים ב' פרק ד' מפסוק ט' עד הסוף.mp4

כ"ד מר חשון : שאלות חזרה במלכים ב' פרק ד'מפסוק ח' עד הסוף - 1.מי היתה האשה הגדולה שאלישע היה עובר דרך ביתה לעיתים קרובות? 2.מה עשתה האשה השונמית בשביל אלישע 3. מה מציע אלישע כדי לגמול לה טובה?

4. מה גחזי אומר לאלישע שאין לה?

5.מה מבטיח לה אלישע שתקבל בעוד שנה?

6.למה האשה לא מאמינה לו?

7.מה קרה לילד כשהיה בן שנתיים?

8.מה עשתה האשה בגלל זה?

9.למה התפלא בעלה על זה שהיא יוצאת אליו?

10.למה כשהתקרבה לאלישע, ירדה לארץ ותפשה ברגליו?

11.מה הבין אלישע כשאמרה לו - "... הלא אמרתי לא תשלה אותי..."?

12.מה אמר אלישע לגחזי לעשות?

13.כשאלישע רואה שזה לא עזר מה עשה?

14.באיזה שלב קם הילד לתחיה?

15.מה היתה הבעיה בסיר התבשיל של בני הנביאים?

16.איך תיקן אלישע את התבשיל?

יא מר חשון מלכים ב' מפרק ה' פסוק כ' עד פרק ו' פסוק ז'.mp4

י"א מר חשון מלכים ב' מפרק ה' פסוק כ' עד פרק ו'פסוק ז'

נא לשנן אחרי השיעורו' כסלו מלכים ב' פרק יא.mp4

ו' כסלו מלכים ב' פרק י"א

שאלות חזרה:

פרק ו' מפסוק כ"ד עד סוף הפרק:

1.איך הכתוב מתאר את חומרת הרעב שהיה בשומרון?

2.למה היה הרעב?

3.את מי פגש המלך כשהלך על החומה?

4.מה היא צעקה אל המלך?

5.מה ענה לה המלך?

6.מה עשה המלך כששמע מה סיפרה לו האשה?

7.איך יודעים את מי האשים המלך במצב הנורא?

8. אלישע יודע שהמלך שלח שליח להורגו. מה הוא עשה?

9.מי הצטרף לשליח בכניסה לבית אלישע?

10.מה אמר השליח אחרי שהמלך ציוה עליו להרוג את אלישע?

פרק ז':

11.מה ניבא אלישע לפני כולם?1

12.מה היתה תגובת השליש של המלך?

13.מה אמר לו אלישע?

14.מי היו המצורעים?

15. מה הם החליטו לעשות ולמה?

16.מה הם גילו?

17.מתי מצפונם הציק להם והם הודיעו בעיר מה שגילו?

18.כשהמלך שמע, מה היתה תגובתו?

19. מה אמר אלישע לשליש, ומה קרה לו בזמן שכולם יצאו מהעיר?

20. איך התברר למלך שבאמת קרה נס גדול?

21. מה באמת גרם לבריחה הבהולה של כל מחנה ארם?


ז' כסלו שיעור חזרה פרק ח' מלכים ב'.mp4

ז' כסלו שיעור חזרה מלכים ב' פרק ח'

שאלות חזרה:

1.למה קרא אלישע לאשה שהוא החיה את בנה?

2.מה עשתה האשה לפי הדרכת אלישע, לאן הלכה?

3.אחרי כמה שנים היא חזרה לביתה ואדמתה?

4.מה קרה במשך השנים לביתה ולאדמתה?

5. מה ביקש המלך מגיחזי?

6.מי הופיעה בזמן שגיחזי סיפר למלך על אלישע?

7.מה עשה המלך כששמע את את דברי האשה?

8. מדוע הולך אלישע לדמשק?

9. מה מבקש מלך ארם מחזאל לעשות כששמע שאלישע בדרך אליו?

10.מה אמר אלישע לחזאל להגיד למלך,ואולם מה הוא אמר אישית לחזאל שיקרה?

11. למה בכה אלישע בעומדו ליד חזאל?

12. מה היתה תגובת חזאל, כשאלישע אמר לו את מה שהוא ראה בנבואה?

13. מה עשה למחרת חזאל לבן הדד המלך?

14. מדוע הכתוב מלמד שיהורם בן יהושפט נהיה מלך, והרי אביו יהושפט עדיין חי?

15. מדוע יהורם בן יהושפט לפי מה שכתוב בפסוקים, הלך בדרכי מלכי ישראל הרעים?

16.מהי כוונת הפסוק כשכתוב שאדום פשע בישראל?

17. בן מי היה אחזיהו מלך יהודה?

18. מדוע הלך יורם מלך ישראל להיתרפא ביזרעאל? ומי הלך לבקרו?

ז' כסלו שיעור חזרה םרק ט' מלכים ב'.mp4


ז' כסלו שיעור חזרה מלכים ב' פרק ט'

שאלות חזרה:

1.מי הנביא מ-בני הנביאים שאלישע שולח אותולרמות גלעד?

2. מה היתה השליחות שלו?

3. מה אמר הנביא לשרי המלחמה כשהגיע אליהם?

4. למי הוא קרא שיכנס איתו לחדר סגור?

5. מה עשה ואמר הנביא לשר בחדר?

6. מה היה הציווי שציווה אלישע את הנביא לעשות מייד כשיסיים את השליחות?

7.מה ענה יהוא לחבריו כששאלו אותו מי זה המשוגע?

8. הם לא האמינו לו. וכשדרשו לדעת את האמת מה אמר להם?

9. מה עשו חבריו הקצינים כשהבינו שיהוא נהיה מלך ישראל?

10. מה היתה השליחות של יהוא, ולאן הוא רוכב בתחילתה?

11. מה קרה לשני המלאכים ששלח יורם אל יהוא כדי לשאול האם בואו לשלום?

12. כשרואה יורם שהם לא חוזרים מה עשה?

13. מה קרה ברגע שיורם ואחזיהו באו לקראת יהוא?

14. את מי הרג יהוא בחץ כשהחל לברוח?

15.היכן זרקו את נבלתו, ולמה דוקא לאותו מקום?

16. לאן יהוא ממשיך לרדוף אחרי אחזיה, והיכן הרג אותו?

17. מה עשתה איזבל כשהבינה שיהוא עומד להגיע אליה?

18.כיצד הרג יהוא את אחזבל?

19.איך התקיימה נבואת אליהו בשלמותה על סוף איזבל?

כט טבת מלכים ב פרקיב מפסוק ה עד סוף הפרק.mp4

שאלות חזרה המשך מפסוק ה' עד סוף הפרק:

9. מהיכן היה הכסף לבדק הבית בתחילה? (פסוקים ה'-ו')

10. מה קרה כשהיה המלך יהואש בשנת ה-23 למלכותו?

11. מה אמר המלך ליהוידע הכהן לעשות?

12.כיצד הגיע הכסף לבדק הבית אחרי שאמר המלך לא לקחת יותר כל אחד ממכריו?

13. מה עשו אם הכסף? פרט.

14. למה לא השתמשו בכסף זה במקדש?

15. למה לא השתמשו בכספי - אשם וחטאות לבדק הבית?

16. למה עלה חזאל על גת ורצה לעלות על ירושלים?

17. מה עושה יהואש כדי להציל את ירושלים?

18.מה היה סופו של יהואש?

לשלוח לי תשובות לווטסאפ 0526070316

שאלות חזרה במלכים ב' פרק י"א מפסוק י"ג עד פרק י"ב פסוק י"ז:

 1. מה ראתה עתליה אחרי ששמעה רעש חזק מכיוון בית המקדש?

 2. למה ציוה יהוידע הכהן להוציא את עתליה מבית המקדש?

 3. מה עושה יהוידע הכהן אחרי שהמיתו את עתליה?

 4. כתוב בפרוט מה הפעולות שעושה יהוידע כדי להמליך את יהואש?

 5. בן כמה היה יהואש כשמלך?

 6. עיין בפרק י"ב ברש"י על פסוק ג' והסבר מה גרם ליהואש בסוף ימיו לחטוא?

 7. מי היה הרב והמדריך של יהואש המלך?

 8. למה היתה בעיה שהבמות לא סרו?לפי רש"י בפסוק ד'.


ראש חודש שבט מלכים ב פרק יג מפסוק כ עד הסוף.mp4

ראש חודש שבט מלכיב' פרק י"ג מפסוק כ' עד הסוף

נא לשנן פעמיים


ה' שבט שאלות חזרה : מלכים ב' פרק י"ג מפסוק כ' עד פרק י"ד פסוק ט"ז

 1. היכן קברו את אלישע הנביא?

 2. מה קרה בגלל שאלישע מת, ועד עכשיו לא קרה?

 3. למה זרקו הקוברים את גופת הנפטר לפתח המערה?

 4. מה קרה לנפטר ולמה?

 5. כתוב את ההסבר למה שקרה לפי הדעה שהנפטר היה צדיק?

 6. כתוב את ההסבר למה שקרה לפי הדעה שהוא היה רשע?

 7. איך רואים לפי שתי הדעות שאלישע באמת קיבל כפליים מאליהו.

 8. מה קרה לנפטר אחרי שקם לתחיה לפי כל דעה?

 9. מה הכתוב מדגוש בפסוק כ"ג?

 10. איך רואים שהתקיימה נבואת אלישע כשהמלך ירה שלושה חיצים לקרקע כציווי אליש עבפרק הקודם?

 11. בפרק י"ד, למה הכתוב מזכיר את שם אימו של המלך?

 12. מה עושה מלך יהודה לעבדיו ולמה? ומדוע לא פגע בבניהם?

 13. מה אומר אמציה למלך ישראל?

 14. הסבר את המשל שאומר יהואש מלך ישראל לאמציה?

 15. מה בכל זאת עושה מלך יהודה?

 16. מה היתה תוצאת המלחמה פרט?

ז שבט מלכים ב פרק יד מפסוק יז עד סוף הפרק.mp4

ז' שבט מלכים ב' פרק י"ד מפסוק י"ז עד סוף הפרק

נא לשנן פעמיים

ח שבט מלכים ב פרק טו עד פסוק כב.mp4

ח' שבט מלכים ב' פרק ט"ו עד פסוק כ"ב

שאלות חזרה מפרק י"ד פסוק י"ז עד לפרק ט"ו פסוק כ"ב:

 1. מהי הסיבה שהכתוב מדגיש שאמציהו חי אחרי מות יהואש 15 שנה? מה הרקע לזה?

 2. למה אמציה ברח ללכיש?

 3. בן כמה היה עזריה כשמלך? וכמה שנים מלך?

 4. איזו עיר הוא בנה?

 5. איזה מעשה חשוב עשה ירבעם בן יואש לכל ישראל?

 6. למה הכתוב מציין מי היתה אימו של עזריה?

 7. למה ה' העניש את עוזיהו בצרעת?

 8. איך עזר לו יותם בנו?

 9. מה קרה בין מלך אשור ובין מנחם בן גדי מלך ישראל?ואיך הציל את ישראל ממלך אשור?

יד שבט מלכים ב מפרק טו פסוק לב עד סוף פרק טז.mp4

י"ד שבט מלכים ב' מפרק ט"ו פסוק ל"ב עד סוף פרק ט"ז

נא לשנן פעמיים

י"ד שבט מלכים ב'

שאלות חזרה מפרק ט"ו פסוק כ"ג עד סוף פרק ט"ז

1.כמה זמן מלך פקחיה בן מנחם?

2.מי הרג אותו ומלך תחתיו?

3.כמה שנים מלךפקח בן רמליהו?

4.את מי הגלה תגלת פלאסר מלך אשור? ולאן?

5. באיזה שנה למלכות יותם בן עזיה, התחילה מלכות הושע בן אלה?

6.בן כמה היה יותם כשמלך, וכמה שנים מלך?מה בנה יותם?

7.בן כמה היה אחז בן יותם כשמלך, וכמה שנים מלך?

8. במה הכתוב מדגיש שהוא חטא?

9. מי עולים על ירושלים להילחם באחז?

10. מה עשה רצין מלך ארם ליהודים שחיו באילת?

11. ממי ואיך מנסה אחז לבקש שיצילו אותו?

12. אל מי ולאן הולך אחז אחרי שהצילו אותו?

13. מה ראה אחז בדמשק? ומה עשה כדי שיהיה לו אותו דבר בירושלים?

14.מי בנה לו את הדבר?

15. מה עושה אחז כשהוא רואה מה עשה בשבילו אוריה הכהן?

16. מה עושה אחז למזבח הנחושת?

17. מה הוא מצוה את אוריה, איך להישתמש בשני המזבחות?

18. איזה שינויים עושה אחז בבית המקדש בפסוקים י"ז-י"ח?טו בשבט חג שמח מלכים ב מפסוק כד עד סוף הפרק.mp4

טו בשבט חג שמח

מלכים ב'פרק י"ז מפסוק כ"ד עד הסוף

נא לשנן פעמייםכב שבט מלכים ב פרק כ.mp4

כ"ב שבט מלכים ב' פרק כ'

נא לשנן פעמיים

כח שבט מלכים ב מםרק כא םסוק יט עדפרק כב כולו.mp4

כ"ח שבט מלכים ב' מפרק כ"א פסוק י"ט עד פרק כ"ב כולו

נא לשנן פעמיים

לכט שבט מלכים ב פרק כג מפסוק כא עד פסוק.mp4

כ"ט שבט מלכים ב' מפרק כ"ג פסוק כ"א עד פסוק ל'

נא לשנן פעמיים

כג פסוק לא עד פרק כד פסוק ה אדר מלכים ב מפרק.mp4

ה' אדר מלכים ב' מפרק כ"ג פסוק ל"א עד פרק כ"ד פסוק ז'

נא לשנן פעמיים

ו אדר מלכים ב פרק כד מפסוק ח עד סוף הפרק.mp4

ו' אדר מלכים ב' פרק כ"ד מפסוק ח' עד סוף הפרק

נא לשנן פעמיים