ה' נביא ארכיון

שבת לך לך

שאלות חזרה מלכים א כיתה ה.docx

נא להעתיק למחברת, לענות ולשלוח לווצאפ שמספרו 0526070316

ד' מר חשון מלכים ב' פרק ב'' עד פסוק טו.mp4

ד' מר חשון מלכים ב' פרק ב' עד פסוק ט"ו

נא לשנן אחרי השיעור

תזכורת - לענות תשובות לשאלות החזרה, ולשלוח עד יום שלישי

ד' מר חשון מלכים ב' פרק ב' מפסוק טז עד הסוף פסוק כה.mp4

ד' מר חשון מלכים ב' פרק ב' מפסוק ט"ז עד סוף הפרק

נא לשנן אחרי השיעור


ד' מר חשון מלכים ב' פרק ג' עד פסוק טו'.mp4

ד' מר חשון מלכים ב' פרק ג' עד פסוק ט"ו

נא לשנן אחרי השיעור

ל' תשרי מלכים פרק כב עד פסוק יח.mp4

ל' תשרי מלכים פרק כ"ב עד פסוק י"ח

נא לשנן אחרי השיעור

א' מר חשון מלכים פרק כב מפסוק יט עד פסוק מ'.mp4

א' מר חשון מלכים פרק כ"ב מפסוק י"ט עד פסוק מ'

נא לשנן אחרי השיעור

ג' מר חשון מלכים א' פרק כב מפסוק מא עד הסוף -פסוק נד.mp4

ג' מר חשון מלכים א' פרק כ"ב מפסוק מ"א עד הסוף(סיום מלכים א')

נא לשנן אחרי השיעור


שבת נח

ל תשרי מלכים פרק כא מפסוק יז עד סוף הפרק.mp4

ל' תשרי מלכים פרק כ"א, מפסוק י"ז עד סוף הפרק

נא לשנן בסוף השיעור

ל תשרי מלכים פרק כא עד פסוק טז.mp4

ל' תשרי מלכים פרק כ"א, עד פסוק ט"ז.

נא לשנן בסוף השיעורפרשת בראשית

כו תשרי -מלכים פרק יט -כיתה ה.mp4

כז תשרי מלכים פרק יט כיתה ה

נא לשנן את הפרק בטעמים אחרי השיעור

כז תשרי-מלכים פרק כ עד פסוק כה כיתה ה.mp4

כז תשרי מלכים פרק כ עד פסוק כה-כיתה ה'

נא לשנן את הפרק אחרי השיעור בטעמים

כז תשרי-מלכים פרק כ מפסוק כו עד סוף הפרק.mp4

כ"ז תשרי מלכים פרק כ' מפסוק כ"ו עד סוף הפרק כיתה ה'

יום רביעי י"ב תשרי

שאלות חזרה פרקים י"ד -ט"ז

שאלות חזרה נביא פרקים י''ד עד ט''ז.docx

יום חמישי י"ג תשרי

שיעור במלכים פרק יח עד פסוק כ

יג תשרי מלכים פרק יח עד פסוק כ.mp4
יג תשרי מלכים פרק יח מפסוקכא עד סוף הפרק.mp4

שיעור במלכים פרק יח מפסוק כא עד הסוף

יג בתשרייום חמישי

מלכים סוף פרק טז.mp4

מלכים סוף פרק ט"ז

יום חמישי

מלכים טו - טז.mp4

מלכים ט"ו - ט"ז

יום רביעי

מלכים יד.mp4

מלכים י"ד