קריאת פרשת זכור

רוצהלשפר את הציון 📈שלך בשינון בתורה ?

יש להתאמן להקליט 💽את עצמך ולשלוח לי במייל 📬

פרשת זכור.mp3

תורה

פרשת תרומה

שינון פרשת תרומה

יש לשנן כל עליה לפחות 3 פעמים

עלית ראשון

תרומה עלית ראשון .mp3

עליית שני

תרומה עלית שני .mp3

עלית שלישי

תרומה עלית שלישי .mp3

עליית רביעי

תרומה עלית רביעי .mp3

עליית חמישי

תרומה עלית חמישי .mp3

עליית שישי

תרומה עלית שישי .mp3

עליית שביעי

תרומה עלית שביעי .mp3

פרשת משפטים

שינון פרשת משפטים

יש לשנן כל עליה לפחות 3 פעמים

עלית ראשון

משפטים עלית ראשון .mp3

עליית שני

משפטים עלית שני .mp3

עלית שלישי

משפטים עלית שלישי .mp3

עליית רביעי

משפטים עלית רביעי .mp3

עליית חמישי

משפטים עלית חמישי .mp3

עליית שישי

משפטים עלית שישי.mp3

עליית שביעי

משפטים עלית שביעי .mp3

פרשת יתרו

שינון פרשת יתרו

יש לשנן כל עליה לפחות 3 פעמים

עלית ראשון

יתרו עלית ראשון .mp3

עליית שני

יתרו עלית שני .mp3

עלית שלישי

יתרו עלית שלישי .mp3

עליית רביעי

יתרו עלית רביעי .mp3

עליית חמישי

יתרו עלית חמישי .mp3

עליית שישי

יתרו עלית שישי .mp3

עליית שביעי

יתרו עלית שביעי .mp3