ה' תורה ארכיון

שינון פרשת בראשית

יום שישי כ"ח תשרי שאלות בפרשת בראשית השבוע על רש"י

בע"ה מהשבוע נתחיל להכניס ציונים לתעודות ע"פ העבודות אז אנא קיראו בזהירות ובמתינות ורק לאחר תענו

 1. קראו את בסבלנות את השאלות

 2. יש אפשרות אחת לכל תלמיד

 3. מי שינסה ממכשיר אחר יוכל לענות שוב אך אראה שהוא עשה פעמיים ורק המבדק הראשון יתקבל

 4. בסוף המבדק תוכלו לראות את הציון

 5. השאלון לא קשה אך הוא מצריך סבלנות ולבדוק במקרא או ברש"י

 6. מומלץ ביותר למלא את הטופס במחשב ולא בסמארטפון

מי שלא הגיש את השאלון על פרשת וזאת הברכה נא להזדרז ולשלוח...

השאלון נמצא בתורה ארכיון

שינון פרשת בראשית

עליית ראשון- לשנן 3 פעמים לפחות

בראשית עלית ראשון .mp3

עליית שני- לשנן 3 פעמים לפחות

בראשית עלית שני.mp3

עליית שלישי - לשנן 3 פעמים לפחות

בראשית עלית שלישי .mp3

עליית רביעי- לשנן 3 פעמים לפחות

בראשית עלית רביעי.mp3

עליית חמישי- לשנן 3 פעמים לפחות

בראשית עלית חמישי .mp3

עליית שישי- לשנן 3 פעמים לפחות

בראשית עלית שישי .mp3

עליית שביעי- לשנן 3 פעמים לפחות

בראשית עלית שביעי.mp3

מבדק ליום שישי פרשת וזאת הברכה

 1. קראו את בסבלנות את השאלות

 2. יש אפשרות אחת לכל תלמיד

 3. מי שינסה ממכשיר אחר יוכל לענות שוב אך אראה שהוא עשה פעמיים ורק המבדק הראשון יתקבל

 4. בסוף המבדק תוכלו לראות את הציון

 5. השאלון לא קשה אך הוא מצריך סבלנות ולבדוק במקרא או ברש"י

 6. מומלץ ביותר למלא את הטופס במחשב ולא בסמארטפון

מי שלא הגיש את השאלון על פרשת האזינו נא להזדרז ולשלוח...

השאלון נמצא בתורה ארכיון

מבדק ליום שישי פרשת האזינו

 1. קראו את בסבלנות את השאלות

 2. יש אפשרות אחת לכל תלמיד

 3. מי שינסה ממכשיר אחר יוכל לענות שוב אך אראה שהוא עשה פעמיים ורק המבדק הראשון יתקבל

 4. בסוף המבדק תוכלו לראות את הציון

 5. השאלון לא קשה אך הוא מצריך סבלנות ולבדוק במקרא או ברש"י

 6. מומלץ ביותר למלא את הטופס במחשב ולא בסמארטפון