ה' בשבט תשפ"ב

אופהח-בא-תשפב.pdf

היום הילולת ה"שפת אמת" רבי יהודה אריה לייב אלתר זצ"ל

עלון-פניני-הצדיקים-מס-181-פרשת-וארא-תשפב.pdf
עלון-פניני-הצדיקים-מס-182-פרשת-בא-תשפב.pdf

ד' בשבט תשפ"ב

הבבא סאלי - טקסט מידעי+שאלות.pdf
הבאבא סאלי זצוקל כיתה אינטראקטיבית.pdf