גמרא כיתה ה

חוברת עבודה בגמרא להורדה

חוברת עבודה הכונס.pdf

גמרא מבוארת להורדה

הכונס חברותא נ''ה-נ''ו ע''א.docx

⇩ ⇩ ⇩ שבת יתרו ⇩⇩⇩

ללמוד ולשנן אחרי שרואים את הסרטון

נפלה לגינה א.mp4

באורי מילים על הסוגיה ללמוד טוב למחר

הכונס נ''ז ע''ב נ''ח ע''א באורי מילים 1.docx

עבודה בחוברת עמ' 22 וקצת מ23

נפלה לגינה ב.mp4

סיכום לימוד יום רביעי ג' שבט תשפ"ביש לעבור על שלושת הסימנים הראשונים (יש להגדיל את התמונה)

סגול = ציטוט

כתום = רבה

ירוק = רב יוסף