גמרא כיתה ה' ארכיון

שעורי בית לחופשת הסוכות בגמרא

יש להדפיס את דפי השאלות ולהגיש אחרי החג או להעתיק (למי שאין אפשרות להדפיס) את הטבלאות ולענות את התשובות בדף שורות גדול בצורה מסודרת

באורי מילים נ''ו עם לוגו.docx

יש ללמוד את ביאורי המילים בע"פ

יתקיים בע"ה מבדק בחזרה ללימודים

שאלות דף נ''ה ב' מאן תני סגי מועד.doc

יש לענות על השאלות ולמלא את הטבלאות

שאלות דף נ''ה בלום.doc

יש לענות על השאלות

נפלה לגינה מהחוברת

נפלה לגינה ב.mp4

נפלה לגינה חלק א'

נפלה לגינה א.mp4

נפלה לגינה חלק ב'

נפלה לגינה ב היכי נפל.mp4

נפלה לגינה חלק ג'

נפלה לגינה ג מערוגה לערוגה.mp4