'תורה כיתה ה

פרשת בשלח

שינון פרשת בשלח

יש לשנן כל עליה לפחות 3 פעמים

עלית ראשון

בשלח עלית ראשון .mp3

עליית שני

בשלח עלית שני .mp3

עלית שלישי

בשלח עלית שלישי .mp3

עליית רביעי

בשלח עלית רביעי .mp3

עליית חמישי

בשלח עלית חמישי .mp3

עליית שישי

בשלח עלית שישי .mp3

עליית שביעי

בשלח עלית שביעי .mp3