כיתה זקישורים לזום.docx

קישור לשיעור חשבון

מערכת ז׳ בנים תשפ״ב.docx

מערכת שעות

רשימת קישורים:

הרב עמנואל

https://edu-il.zoom.us/j/7213848800


הרב יצחק (נביא):

https://edu-il.zoom.us/j/4269481867

הרב יאיר צדוק (מתמטיקה):

https://edu-il.zoom.us/j/85908106641

הרב אודי:

https://edu-il.zoom.us/j/9687065285


הרב ירדן (אנגלית):

https://us02web.zoom.us/j/5168772582דף חזרה 1 בבא קמא.docx

דף חזרה בגמרא 1

emanuelha@etzhaim.org.il תשובות שולחים אלי למייל