למידה מרחוק
כיתה ח

רשימת קישורים:

הרב דוד בן שבת:

https://edu-il.zoom.us/j/3344674904

הרב יצחק (נביא):

https://edu-il.zoom.us/j/4269481867

הרב יאיר צדוק (מתמטיקה):

https://edu-il.zoom.us/j/85908106641

הרב אודי:

https://edu-il.zoom.us/j/9687065285

הרב עמנואל (עברית):

https://edu-il.zoom.us/j/7213848800

הרב ירדן (אנגלית):

https://us02web.zoom.us/j/516877258215:00-15:45